plk. Ing. Karel Kubásek

Životopis
Narodil se 21.2. 1934 v Benešově u Prahy. Se svými rodiči Josefem a Markétou Kubáskovými bydel v Čerčanech, kde vychodil základní školu. Poté studoval na gymnáziu v Benešově, na kterém maturoval v roce 1953. Následně se přihlásil ke studiu na Vojenské dělostřelecké učiliště v Hranicích na Moravě. V létě roku 1956 byl z tohoto učiliště slavnostně vyřazen v hodností poručíka a jako voják z povolání sloužil v letech 1956 - 1963 u protitankových dělostřeleckých brigád v Rokycanech a Lešanech.
V roce 1964 zahájil studium zeměměřictví na katedře geodezie a kartografie Vojenské akademii Brno, kde byl po obhajobě diplomové práce a po státní zkoušce,v roce 1969, v hodnosti majora, promován zeměměřickým inženýrem.
Byl převelen jako geodet ke 4. topografickému odřadu v posádce Bechyně, u kterého zastával různé funkce. Útvar byl krátce na to přemístěn do Českých Budějovic, kde mu byl konečně přidělen byt, do kterého se po více než desíti letech odloučení nastěhoval se svojí rodinou.
V roce 1971 byl převelen na topografické oddělení velitelství Západního vojenského okruhu do Tábora. Zde zastával funkci staršího důstojníka a náčelníka skupiny.
V letech 1978 - 1979 absolvoval Vyšší topografický kurz na Vojenské Kujbyšovské akademii v Moskvě.
V roce 1979 byl, jako podplukovník, ustanoven náčelníkem Topografického oddělení velitelství Západního vojenského okruhu a náčelníkem Topografické služby Západního vojenského okruhu.
V témže roce byl povýšen do hodnosti plukovníka.
Odborně se podílel na běžných úkolech, které útvar plnil. Zejména organizoval a řídil údržbu značení státních hranic. Jeho zájem se soustředil na praktické uplatnění odborníků -absolventů vojenských kateder, kteří prováděli obnovu státní hranice v náročných podmínkách na hřebenech Vysokých Tater
Plukovník Kubásek, jako náčelník Topografického oddělení ZVO, měl v přímé podřízenosti 5.geodetický odřad v Opavě.
Do zálohy odešel na vlastní žádost, po získání nároku na důchod, v roce 1989.
K jeho zálibám patřil především sport a příroda. Byl dobrým rybářem. Od mládí úspěšně působil na krajské úrovni ve fotbalových a hokejových mužstvech. Rekreačně se věnoval tenisu a závodně hrál šachy. V roce 1959 se oženil a se svoji ženou Marií vychovali dceru Janu a syna Karla. Postupně rodina bydlela v Čerčanech, Českých Budějovicích a v Táboře.
Plk. Ing. Karel Kubásek zemřel 24. března 2021 v Táboře.