podplukovník v.v.Ing. Antonín Kučera

Životopis

Narodil se 5.března 1947 v Praze v rodině vojáka z povolání jako jediné dítě.

Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Praze, kde v roce 1966 maturoval. V témže roce byl přijat ke studiu na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (VA), obor geodézie a kartografie. Po ukončení studia na akademii byl v roce 1971 promován a obdržel titul zeměměřický inženýr. Při ukončení studia byl povýšen do hodnosti poručíka a nastoupil jako voják z povolání, příslušník Vojenské topografické služby, u 5. geodetického odřadu v Opavě.

U tohoto speciálního útvaru zastával, jako starší geodet, postupně funkce náčelníka měřické skupiny, zástupce náčelníka 1. geodetického oddělení a zástupce velitele odřadu.

V roce 1987 zahájil interní postgraduální studium na VA. Po jeho ukončení v roce 1989 byl ustanoven náčelníkem Topografické služby 1. armády v Příbrami. Tuto funkci zastával až do reorganizace Československé armády v roce 1992. Armádní stupeň byl zrušen v rámci reorganizace.

 Od 1. března.1992 zastával funkci zástupce náčelníka Topografické služby na Vojenském velitelství Střed ( postupně reorganizované na 2.armádní sbor, velitelství pozemních vojsk) v Olomouci.

 Po dovršení padesáti let věku v roce 1997 zažádal o přeložení do zálohy a nastoupil jako občanský. pracovník - odborník specialista k 1. středisku vojenské geografické služby v Olomouci.

Své odborné znalostí i praktické zkušeností nadále využíval i v přípravě posluchačů zeměměřictví a meteorologie na Univerzitě obrany, kde dle potřeby externě přednášel a podílel se na přípravě cvičení.

Od roku 2002 do roku 2007 byl zaměstnán jako příslušník ochrany u Logistické základny ve Štěpánově u Olomouce. Poté ukončil svoji pracovní činnost a již se plně věnoval, jako důchodce, svým zálibám.

Aktivně se věnoval pěší turistice a cykloturistice. Jeho velkým koníčkem bylo sestavování KIT modelů letadel a jiné vojenské techniky. Aktivně se podílel na tvorbě plastických stolů a modelů všech objektů Pevnosti Olomouc.

Během řádného studia na VA v Brně se oženil s manželkou měli syna, který byl jeho chloubou. Rád za ním a k vnoučatům do Brna zajížděl.

Tonda Kučera patřil k předním vojenským geografickým odborníkům.

Mezi kolegy byl oblíbený pro svou přímou povahu, upřímnost, veselost a kamarádské jednání.

Zemřel 11. 2. 2015.

 

Čest jeho památce!

plk. v.v. Ing Jaroslav Žáček