major Jan Leiner

Životopis
Jan Leiner se narodil 8. prosince 1939 v Brně. Po skončení základní školy zahájil studium na Jedenáctileté střední škole, kterou ukončil maturitou v roce 1956.
V letech 1956 až 1959 absolvoval Ženijně technické učiliště-topografický směr v Litoměřicích a při vyřazení z učiliště byl jmenován do hodnosti poručíka. V roce 1960 nastoupil studium na Vojenské akademii Antonína Zápotockého (VAAZ), obor geodézie a kartografie, ze studia odešel ze zdravotních důvodů v roce 1962.
Dne 15. 2. 1962 byl převelen do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce na funkci topograf II. třídy ke 4. topografickému oddělení Topografického odboru. Od 31. 8. 1963 byl ustanoven do funkce starší důstojník - geograf, oddělení geografických a topografických podkladů. V prosinci 1966 byl ustanoven do funkce náčelníka oddělení zásobování topografickým a technickým materiálem, kterou zastával až do svého propuštění do zálohy dne 31. prosince 1978. . Do hodnosti majora byl povýšen dnem 1. 8. 1972. K jeho propuštění za služebního poměru vojáka z povolání přispělo jeho kritické vyjádření k sovětské okupaci Československa v roce 1968.
Po odchodu do zálohy natoupil jako občanský zaměstnanec v Ústřední topografické základně v Dobrušce, kde pracoval v oblasti zásobování topografickým technickým materiálem. Dne 15. 5. 1991 došlo na služební cestě k vážné autonehodě, při které byl vážně zraněn. V nemocnicích strávil dva roky a v roce 1993 odešel do invalidního důchodu.
Majoru Janu Leinerovi byla udělena v roce 1969 medaile „Za službu vlasti“. Při výkonu svých funkcí se vyznačoval přímým jednáním a kamarádskou povahou. Za záslužnou práci ve prospěch GeoSl AČR i po odchodu do důchodu byl oceněn v roce 2013 náčelníkem služby medailí "Za zásluhy o rozvoj vojenské geodézie a kartografie".
Jan Leiner žil od roku 1963 v Dobrušce. Byl ženatý a s manželkou Ivanou, která předčasně skonala, vychovali syny Jana a Aleše. Přes své zdravotní problémy pracoval ve výboru Klubu vojenských důchodců při Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu a byl aktivním členem Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby v posádce Dobruška. Každoročně pomáhal výboru Veřejné lyžařské školy Dobruška s přípravou a průběhem karnevalu této školy
Život mjr. Jana Leinera nebyl jednoduchý. Musel se vyrovnat s velkými zdravotními problémy, předčasným propuštěním ze služebního poměru vojáka z povolání a skonem manželky. Nikdy se však nevzdal.
Zemřel 12.4. 2022.