Pplk. Ing. Oldřich Louda

Životopis
Narodil se 27. května 1917 ve Vlastibořicích u Turnova. Po maturitě na turnovské reálce nastoupil dobrovolně v roce 1936 vojenskou službu. Po absolvování školy pro záložní důstojníky dělostřelectva byl přijat na Vojenskou akademii v Hranicích, kde byl roku 1938 vyřazen jako poručík dělostřelectva.Jako aktivní důstojník sloužil až do rozpuštění Československé armády v roce 1939.
V květnovém povstání proti nacistům roku 1945 velel sokolské rotě, účastnil se obsazování pohraničí v oblasti Nového Města pod Smrkem. Jako příslušníkovi domácího odboje mu byla prezidentem republiky udělena československá medaile “ Za chrabrost!”.
V listopadu 1945 nastoupil do topografické školy ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Odkud byl převelen v srpnu 1950 k nově se tvořícímu topografickému oddělení operační správy Generálního štábu Československé armády. Byl pověřen řízením procesu zásobování armády mapami, v němž zavedl a prosadil významná zdokonalení a racionalizaci. V létech 1960 - 1966, při plnění zaměstnání, vystudoval formou externího dálkového studia obor zeměměřického inženýrství na Vojenské akademii a získal inženýrský titul. Na topografickém oddělení GŠ působil až do konce roku 1973, kdy odešel do výslužby. Jako důchodce dál pracoval na topografickém oddělení GŠ a později v Ústřední topografické základně v Čimicích.
Pod jeho vedením byl vypracován a zaveden první celoarmádní projekt zásobování mapami využívající výpočetní techniku, z počátku děrnoštítkovou, později modernější. Pro urychlení procesu distribuce map a doručení zásob vojskům rozpracoval system norem zásob a system standardních souprav map. Podílel se na řadě dalších racionalizačních opatření.
Obětavá, odpovědná a pečlivá práce pplk.v. v. Ing. Oldřicha Loudy, výsledky a přínosy jeho úsilí jsou a zůstanou trvale nedílnou součástí historie topografické služby naší armády.
Zemřel dne 5. března 2011 v nedožitých 94 letech.