Vladimír Motyčka

Životopis
Vladimír Motyčka se narodil 28. května 1927 v Kolodějích, dnes části Prahy. V roce 1942 ukončil základní školu ve Vlašimi, kam se rodina přestěhovala. V letech 1942 - 1944 do nasazení v bývalých Sudetech navštěvoval obchodní školu.
Po skončení války pracoval v Jablonci nad Nisou ve společnosti zabývající se vývozem skla.
Vojenskou základní službu nastoupil v roce 1950 ve Vojenském zeměpisném ústavu Banská Bystrica.
Po absolvování kurzu se jako kartografický kreslič podílel na zpracování prozatímních topografických map měřítka 1:50 000.
V roce 1951 přešel Vladimír Motyčka do VZÚ Praha, stal se vojákem z povolání a od roku 1953 občanským pracovníkem vojenské správy ve funkci kartograf a revizor. V roce 1960 maturitou ukončil střední školu a po vzniku redakce ve VZÚ přešel do redakčního oddělení. Jako redaktor map se podílel na redakční přípravě mnoha topografických, speciálních, vojenskogeografických, přehledných a politických map různých měřítek, plánů měst a na zpracování Československého vojenského zeměpisného atlasu aj. mapových podkladů.Rovněž se podílel na grafické úpravě mnoha vydávaných služebních publikací a tiskovin.
Vladimír Motyčka se rovněž významnou měrou podílel na výchově nových a mladých příslušníků ústavu, kterým obětavě, nezištné a se zaujetím předával získané mnohaleté zkušenosti ze své kartografické a redakční praxe.
Osobním přístupem a dosaženými výsledky v plnění odborných úkolů patřil soustavně mezi nejlepší a uznávané pracovníky ústavu. Jako dlouholetý pracovník VZÚ přispíval k jeho dobrému jménu nejen svoji odbornou profesí redaktora, ale též jako výtvarník a karikaturista.
Byl rovněž talentovaným malířem se zaměřením především na krajinu jižních Čech, Vlašimska a okolí Banské Bystrice. Potvrzením jeho malířských kvalit byla nejen obliba u návštěvníků jeho bezpočetných výstav, ale i ocenění získaných v účasti na různých soutěžích, kde úspěšně obstál i mezi profesionály.
Odchodem Vladimíra Motyčky ztrácí vojenská geografická služba svého velkého příznivce, který jako redaktor map vždy příkladně plnil své pracovní úkoly a i v důchodu soustavně se zájmem sledoval její dosahované výsledky.
Náhle zemřel krátce po oslavě svých 82. Narozenin, 11. června.
My, jeho bývalí spolupracovníci ztrácíme jeho odchodem především obětavého a vynikajícího kamaráda a dobrého společníka.
Čest jeho památce.