Za Oldřichem Novým

 

Dne 16. června 2011 zemřel neočekávaně ve věku 80 let, náš přítel a kolega pan Oldřich Nový. Narodil se v Praze na Bílé Hoře, kde prožil své dětství a vychodil základní školu. Poté se v Praze vyučil prodejcem drogistického zboží. Do Vojenského zeměpisného ústavu nastoupil jako 21 letý v roce 1952. Jeho znalosti o chemikáliích ho předurčily na pracoviště kopírny astralonů jako kopistu. Díky své pečlivosti i zručnosti velmi brzy zvládl tuto profesi a začal se zajímat o možné zařazení na odbornější místo v polygrafii ústavu. Za účelem získání výučního listu začal večerně studovat na polygrafické průmyslovce a po dvou letech složil učňovské zkoušky v oboru tiskař na ofsetových strojích.

Poté byl zařazen do oddělení ofsetového tisku jako strojmistr středně formátového stroje.

 I v tomto pracovním zařazení se projevila jeho houževnatost, pečlivost a snaha o co nejlepší kvalitu tisku a dobré výsledky. Mimo běžný merkantilní tisk se podílel na tisku map a zapojil se i do vývoje nových druhů speciálních map.

 Do důchodu odešel v roce 1991. Kolektivu pracovníků ústavu zůstal věrný. Zajímal se o dění na svém dřívějším pracovišti a zúčastnil se všech společenských akcí, které byly pro bývalé zaměstnance organizovány.

Byl nejen vzorným pracovníkem, čestným člověkem, dobrým manželem a otcem syna Pavla. Jeho družná povaha a společenský rys ho přivedly do Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby. Pravidelně jsme se s ním setkávali na posezeních v restauraci U TOPOLŮ i V PODLOUBÍ.

Bude nám dlouho chybět.