Podplukovník František Ondrák

Životopis
František Ondrák se narodil 24. března 1933 v Brtnici okr. Jihlava. Po ukončení základní a měšťanské školy nastoupil v roce 1948 do školy elévů v oboru kartografické kresby a reprodukční techniky při Vojenském zeměpisném ústavu (VZÚ) Praha, školu dokončil ve Vojenském kartografickém ústavu Banská Bystrica v roce 1950. Následně byl zařazen do školy důstojníků v záloze s působišti v Košicích, Jelšavě a na Lešti. Školu ukončil v roce 1951 a stal se vojákem z povolání v hodnosti podporučík.
V roce 1951 nastoupil jako kartograf II. třídy do Vojenského kartografického ústavu v Banské Bystrici kde se podílel na zpracování prozatímní topografické mapy 1 : 50 000 ale také na kartografickém zpracování nových topografických map 1 : 25 000.
Dne 9. 10. 1958 byl přemístěn do VTOPU Dobruška k Topografickému odboru na funkci topograf II. třídy, od 31. 8. 1963 zastával funkci náčelník topografické skupiny – starší topograf Topograficko-geodetického odřadu VTOPÚ. Zde se podílel na tvorbě topografických map 1 : 10 000, a později také na obnově topografických map 1 : 25 000 a na revizních pracích. Během svého dlouholetého působení u polních složek, kde plnil úkoly na celém území republiky, se dále podílel na zpracování účelových map velkých měřítek vojenských objektů, sběru a vyhodnocení informačních podkladů či zpracovávání redakčních pokynů pro obnovu topografických map. Krátce působil jako zastupující náčelník kartografického pracoviště. Díky svým velkým praktickým zkušenostem jak v oblasti kartografické tak topografické tvorby byl rádcem začínajícím nezkušeným pracovníkům na polních pracích. V červnu 1982 byl na vlastní žádost přeřazen na funkci starší důstojník Seizmické stanice Střediska geodetického zabezpečení Polom.
Za svoji dlouholetou úspěšnou práci pro topografickou službu a podíl na zásluhách o obranu státu mu byly uděleny medaile „Za službu vlasti“ a „ Za zásluhy o obranu vlasti“.
Velkou péči věnoval rodině. V červenci 1957 se oženil. S manželkou Františkou spolu vychovali dva syny Jaromíra a Milana. K jeho zálibám patřila zahrádka, o kterou se s velkou péčí staral. Zajímal se také o střelecký sport, filatelii a fotografování.

František Ondrák zemřel náhle dne 13. 6. 1984 ve věku 51 let.

Napsali: Ing. Karel Vítek, Ferdinand Tesař