Plukovník RNDr. Ivan Panenka

Životopis
Ivan Panenka se narodil dne 10. května 1934 v Senici nad Myjavou, kde se již jako žák měšťanské školy začal v roce 1949 seznamovat s meteorologií při plachtařském pilotním výcviku v místním aeroklubu.
V roce 1953 maturoval na Reálném gymnáziu v Bratislavě a rozhodl se zahájit studium meteorologie na Vojenské technické akademii (VTA) v Brně. Protože se v roce 1953 nepodařilo z organizačních důvodů studium oboru Vojenská povětrnostní služba ještě otevřít, podstoupil přijímací řízení na Matematicko-fyzikální fakultu v Praze, kam byl přijat a v září 1953 zahájil studium jako vojenský stipendista.
V roce 1954 potom přešel ke studiu meteorologie na Letecké fakultě VTA v Brně, které ukončil v roce 1958 v hodnosti nadporučík s titulem promovaný fyzik. Následující rok působil ve funkci Letecký meteorolog u 26. letištního praporu v Bratislavě-Ivánce. V roce 1959 byl přeložen k Hlavnímu leteckému povětrnostnímu ústředí – HLPÚ do Prahy, kde působil v Synoptickém oddělení, nejprve jako řadový synoptik, později jako Náčelník směny.
Na podzim roku 1961, v souvislosti s celkovou reorganizací letectva a vojsk PVOS, byl ustanoven do funkce Náčelník hlavního leteckého povětrnostního ústředí. Jako mladý velitel vnesl Ivan Panenka do režimu práce ústředního pracoviště vojenské povětrnostní služby moderní duch řízení, s maximálním důrazem na zvyšování odborné úrovně jak v oblasti synoptické meteorologie a předpovědní praxe, tak technického zabezpečení činnosti, ale i všeobecného vzdělání, zlepšení vzájemné komunikace a kulturnosti. Odborná úroveň HPÚ tak vzrostla nejen v rámci Československé lidové armády, ale i v rámci civilní meteorologické obce a spolupracujících organizací.
O tehdejších odborných kvalitách Ivana Panenky svědčí řada jeho odborných publikací v časopisech „Meteorologické zprávy“, „PVOS a letectvo“ a „Studia Geopfysica et Geodetica“. Do historie ústředního pracoviště vojenské povětrnostní služby se mimo jiné zapsal rovněž zřízením publikace „Sborník prací HPÚ“, ve kterém byly publikovány výsledky výzkumných prací a informace o odborném dění na HPÚ a ve vojenské povětrnostní službě. Po období osmileté cílevědomé odborně organizační práce byl major Ivan Panenka v rámci tehdejší kádrové očisty nejprve ke dni 1. září 1968 odvolán z funkce a následně byl dne 30. června 1969 jako nevyhovující propuštěn do zálohy.
Později byl zařazen na seznam nepřátelských osob, které měly být v rámci operačně-bezpečnostního úkolu Federálního ministerstva vnitra pod názvem „Akce Norbert“ v době mimořádných opatření umístěny v příslušných internačních táborech. Politická perzekuce se v roce 1972 promítla i do jeho aspirantského studia na Přírodovědecké fakultě University Komenského v Bratislavě, když na základě pokynu MNO musel toto studium i po úspěšně složených zkouškách z aspirantského minima nedobrovolně ukončit. Na základě úspěšně absolvovaného rigorosního řízení se potom v roce 1974 podařilo Ivanu Panenkovi získat na stejné fakultě titul RNDr.
Od roku 1969 působil Ivan Panenka, prom. fyz. v rámci Odboru letecké meteorologie Slovenského hydrometeorologického ústavu – SHMÚ v Bratislavě. Od roku 1973 potom na úseku hydrologie SHMÚ ve funkci Hydrometeorolog. K tomuto období činnosti se váže celá řada jeho odborných publikací.
V roce 1991 byl mimosoudně společensky rehabilitován a povýšen do hodnosti plukovník. Na základě úspěšného konkurzního řízení byl ustanoven do funkce Náměstek ředitele Slovenského hydrometeorologického ústavu pro meteorologii, kterou vykonával v letech 1990 až 1993. V témže období byl rovněž předsedou Slovenské meteorologické společnosti při Slovenské akademii věd.
RNDr. Ivan Panenka, meteorolog se zaníceným zájmem o odbornost a s vysokým potenciálem organizačních schopností, musel v období tzv. „normalizace“ nedobrovolně opustit do té doby úspěšně zastávanou funkci. Tím byla vojenská povětrnostní služba ochuzena o schopnosti kvalifikovaného odborníka a perspektivního řídícího pracovníka. V období své politické perzekuce přesto publikoval více než 70 odborných prací a studií především z oblasti meteorologie a hydrologie. Na jeho případě a rovněž několika dalších jeho kolegů lze zřetelně vidět, jak byla na přelomu 60. a 70. let vlivem provedených kádrových změn výrazně snížena odborná úroveň ústředního pracoviště vojenské povětrnostní služby. Plukovník ve výslužbě RNDr. Ivan Panenka se činorodě a velmi aktivně věnoval svému dlouholetému koníčku, sbírkám exlibris a grafického umění. Stal se zakladatelem tohoto sběratelství na Slovensku a byl rovněž iniciátorem a organizátorem velkého počtu výstav slovenských a českých autorů zvučných jmen.
RNDr. Ivan Panenka zemřel v Bratislavě dne 6. dubna 2013.


Text převzat s laskavým svolením autora Ing. Miroslava Flajšmana z knihy Hydrometeorologická služba AČR v období 1918-2018.