Podplukovník Alois PATERA

Životopis
Dne 15. března 2017 si uplynulo 90 let od narození mnohaletého příslušníka Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) podplukovníka Aloise Patery.
Narodil se 15. března 1927 v Králově Dvoře u Berouna jako jediné dítě. Otec zemřel, když měl malý Alois tři roky. Máma jej vychovávala sama.
Po skončení základní školy pokračoval studiem čtyř tříd školy měšťanské, kterou ukončil v roce 1942. Po ukončení povinné školní docházky se vyučil nástrojařem u firmy Kolben-Daněk v Praze, kam po vyučení nastoupil do práce.
V roce 1950 absolvoval školu důstojníků v záloze. Do Československé lidové armády byl povolán ze zálohy v roce 1952. Nastoupil do Automobilního učiliště v Nitře, které ukončil v roce 1956. Při vyřazení byl jmenován poručíkem a nastoupil službu u 1. ústředního automobilního a traktorového skladu MNO, kde působil do roku 1959.
V říjnu 1959 nastoupil k Vojenskému topografickému ústavu v Dobrušce, kde postupně zastával funkce velitele velitelské čety VTOPÚ. Od září 1963 velitele topografické čety Topograficko - geodetického odřadu (TGO). Od listopadu 1964 zastával funkci kádrového důstojníka VTOPÚ, kterou vykonával až do 30. června 1985, kdy byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a nastoupil do starobního důchodu. Celkem odpracoval ve VTOPÚ více jak 25 roků.
Byl nositelem medailí „Za službu vlasti“, udělené v roce 1955 a „Za zásluhy o obranu vlasti“, udělené v roce 1967.
Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. 5. 1979.
Alois Patera byl ženatý s manželkou Růženou. Jeho velkým celoživotním koníčkem byly auta a autoturistika. Po odchodu do důchodu si postavili dřevěnou chatu u Nového Hrádku. Při stavbě chaty využil svoji další velkou zálibu, kterou byla práce se dřevem.
Zemřel po delší těžké nemoci dne 24. 4. 2006 ve věku 79 let.
Čest jeho památce.