pplk. Jaroslav Pavelka

Životopis
Dne 26. března 1927 se narodil podplukovník v. v. Jaroslav Pavelka, dlouholetý příslušník Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce. Narodil se v Novém Hrozenkově okr. Vsetín. Po skončení základní školy se vyučil zahradníkem ve Velkých Karlovicích okr. Vsetín. V období září 1945 až červen 1946 navštěvoval v Brně – Bohunicích Odbornou zahradnickou školu a od roku 1946 studoval vyšší ovocnicko-vinařskou a zahradnickou školu v Mělníce, kterou ukončil maturitou v roce 1950.
Základní vojenskou službu nastoupil 1. 10. 1951 v Nýrsku na Šumavě. V období únor 1951 až říjen 1951 absolvoval ŠDZ pěchoty v Krnově. Od října 1952 do října 1953 působil jako posluchač kurzu toposlužby u VTOPÚ, po jeho absolvování nastoupil do Ženijně-technického učiliště (ŽTÚ) v Litoměřicích, kde u Topografické roty zastával funkci velitele školní čety a později roty. U ŽTÚ působil do října 1958. Dnem 9. 1O. 1958 nastoupil službu u VTOPÚ na funkci topograf I. třídy, kde plnil úkoly jako geodetické zaměření letiště Žatec, vyhledávání podzemních sítí a další speciální geodetické práce. Dále se podílel na údržbě státních hranic s Polskou a Rakouskou republikou. V období říjen 1963 až červenec 1964 absolvoval vyšší zdokonalovací kurz při Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně. Od srpna 1964 až do srpna 1965 působil ve funkci náčelníka topografické skupiny 2. to TGO, kde se podílel zejména na 1. obnově topografických map 1 : 25 000. Od 1. 9. 1965 zastával funkci staršího pomocníka štábu TGO a od listopadu 1971 vykonával funkci náčelníka štábu TGO. V únoru 1975 nastupil do funkce náčelníka 3. to, kterou zastával až do svého odchodu do starobního důchodu dne 30. 6. 1982.
Podplukovník v. v. Pavelka, byl nositelem medailí „Za službu vlasti“ a „Za zásluhy o obranu vlasti“, které mu byly uděleny za celoživotní poctivou a obětavou práci pro topografické zabezpečení potřeb obrany státu. Dále byl držitelem Plakety 3. stupně„Za zásluhy o rozvoj vojenské geodézie a kartografie“, kterou mu udělil ředitel Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu.
Ze sportovních vyznamenání by držitelem zlaté plakety kraje Ústí nad Labem za I. místo v házené o 7 hráčích v roce 1957.
Po odchodu do důchodu se přemístil do rodné chalupy ve Velkých Karlovicích, kterou postupně opravil a žil tam od jara do podzimu. Užíval si krásné beskydské přírody, chodil na houby, pracoval na zahrádce, v lese a udržoval okolí chalupy.
Byl ženatý. S manželkou Martou vychovali 2 děti. Měli čtyři vnoučata a sedm pravnoučat.
Patří mu dík za vše, co pro dobré jméno vojenské geodézie a topografie ve VTOPÚ vykonal.
Zemřel 28. září 2018. Čest jeho památce!