Kpt. František Pergl

Životopis
Narodil 11. srpna 1934 v Teplicích – Lázně.
Základní školu absolvoval v roce 1949 v Praze.
V letech 1949 – 1951 nastoupil jako vojenský učeň do Vojenského výcvikového střediska Vojenského zeměpisného ústavu, kde se vyučil kartografickým kresličem. V letech 1951 – 1953 absolvoval vojenskou základní službu u VTOPÚ Dobruška a v roce 1953 absolvoval školu poddůstojníků z povolání VTOPÚ, a byl přijat za poddůstojníka z povolání.
Od 1.9.1953 do 1.10.1960 postupně zastával ve VTOPÚ funkce fotogrammetrický technik, starší kreslič, kartograf, fotogrammetrický laborant a vyhodnocovatel.
1.10.1960 do 31.8.1963 přijat za praporčíka z povolání, určen do funkce starší fotogrammetr – laborant – vyhodnocovatel VTOPÚ,
1.9.1963 do 31.1.1967 starší měříč – správce skladu geodetického oddělení VTOPÚ,
1.9. 1967 do 30.6. 1971 technik specialista – optik fotogrammetrického odboru VTOPÚ.
K 30.6.1971 propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a dnem následujícím přeložen do zálohy. Důvodem propuštění z armády byl jeho nesouhlas se vstupem vojsk Varšavské smlouvy a okupace Československa?
Po odchodu z armády pracoval v Opočně v zámecké restauraci jako topič a později v OPK v Dobrušce jako řidič vysokozdvižného vozíku. V roce 1991 ve věku 57 let odchází do starobního důchodu.
V roce 1990 byl rehabilitován, k 1.5.1990 povýšen do hodnosti nadpraporčíka ve výslužbě, k 1.6.1990 povýšen do hodnosti nadporučíka ve výslužbě a dne 6. 10. 1990 povýšen do hodnosti kapitána ve výslužbě.
Kpt. v.v. František Pergl je nositelem několika resortních vyznamenání, ke kterým patří medaile „Za službu vlasti“ v roce 1957, „Za zásluhy o obranu vlasti“ v roce 1968 a „Za zásluhy o ČSLA 1. stupně“ v roce 1990.
Byl ženatý, měl dvě dcery, 4 vnoučata a 4 pravnoučata.
Pan František Pergl zamřel po delší nemoci v pátek 24. června 2011 ve věku nedožitých 77 let.
Děkujeme panu Františku Perglovi za jeho statečné postoje v roce 1968 a za všechnu práci, kterou ve prospěch Topografické služby Československé armády vykonal.