PPLK. V. V. BEDŘICH PILÁT

Životopis
Narodil se 28. července 1940 v Praze.
Po absolvování školy důstojnického dorostu v Banské Štiavnici a následně Ženijně technického učiliště, topografický směr v Bratislavě, které absolvoval jako absolutní výtečník. V roce 1960 byl z učiliště vyřazen s hodností poručíka a započal dráhu vojáka z povolání jako topograf ve Vojenském topografickém ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce, kde byl zařazen na 1. topografické oddělení pplk. Jeřábka.
Počátkem roku 1964 odešel k 1. armádnímu geodetickému odřadu do Příbrami, později redislokovanému do Stříbra.
V roce 1967 absolvoval ve VTOPÚ kurz obsluhy gyroteodolit a teulometru (GiB1,GiB2, GET B1). Jako starší geodet, specialista, se podílel na řešení úkolu uložení těchto přístrojů a výpočetních manuálů ve speciálním vozidle T805 (gyrovozu). Gyroteodolit obsluhoval při měření na mnoha odborných cvičeních odřadu i kontrolních měřeních na orientační body. Měřil i pro civilní potřeby v dolech, vyměřování přivaděče Želivka a jinde. V roce 1972 přešel k 1. kartografickému odřadu do Příbrami na funkci náčelníka oddělení. Odborně se specializoval na tvorbu plastických stolů, které zhotovoval na všech větších cvičeních.
V roce 1976 absolvoval zdokonalovací kurz na Vojenské akademii v Brně.
Kariéru ukončil – na vlastní žádost – v armádním kartografickém odřadu v r. 1985 v hodnosti majora.
Po krátkém působení v civilní tiskárně odešel k Ústřední topografické základně (pozdější Ústřední základna topografického a osvětového materiálu) v Praze, kde byl zaměstnán do roku 1999 jako občanský pracovník, vedoucí správy budov. Od roku 2000 až do roku 2003 byl vedoucím pracoviště skladových tiskopisů, distribuce výstrojních bodů v Ústřední základně všeobecného materiálu, později jako příslušník ostrahy.
Během služby získal všechny stupně medaile za zásluhy a o Vojenskou topografickou službu.
V roce 1990 se zapojil do obrodného procesu. Jako voják v záloze byl v roce 1991 povýšen do hodnosti podplukovníka.
V současnosti se aktivně zúčastňuje činnosti Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby.