Podplukovník Ladislav POKORNÝ

Životopis
Dne 11. března 2017 uplynulo 90 let od narození mnohaletého příslušníka Topografické služby a Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) podplukovníka Ladislava Pokorného.
Ladislav Pokorný se narodil 11. března 1927 v Postupkách okr. Kroměříž. Po skončení základní školy nastoupil do učiliště v Kroměříži obor košíkář pleteného nábytku, které ukončil v roce 1943.
V roce 1950 byl přijat do Školy důstojníků v záloze. V roce 1951 absolvoval Pěchotní kurz na Vojenské akademii v Hranicích, kde se při vyřazení stal vojákem z povolání. V letech 1951 až 1953 absolvoval Topografickou školu Vojenského zeměpisného ústavu. Po ukončení školy působil čtyři roky jako velitel školní čety Topografické roty Ženijně-technického učiliště v Litoměřicích. V září 1957 byl přeložen do VTOPÚ na funkci topografa III. třídy 2. topografického oddělení (to) Topografického odboru. Od září 1963 zastával funkci náčelníka topografické skupiny-starší topograf 3. to. V roce 1962 absolvoval externí studium na Jedenáctileté střední škole v Dobrušce. V roce 1964 vyšší zdokonalovací kurz topografického směru při VA AZ Brno.
V období od února 1972 do června 1982 zastával funkci náčelníka 2. to Topograficko-geodetického odřadu (TGO). Při výkonu topografických funkcí se podílel na plnění úkolů topografického mapování území státu v měřítku 1 : 10 000, zpracování účelových map vojenských objektů velkých měřítek. Jako náčelník oddělní se podílel na řízení a revizních pracích na topografické části 1. a 2. obnovy topografických map měřítka 1 : 25 000. Přitom v letech 1958 až 1972 vykonával polní práce na celém území tehdejšího Československa. Funkci náčelníka 2. to zastával až do 30. června 1982, kdy dosáhl věkové hranice a byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání.
Podplukovníku Ladislavu Pokornému byly uděleny medaile „Za službu vlasti“, v roce 1955 a “Za zásluhy o obranu vlasti” v roce 1965.
Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dne 1. 2. 1965. Při výkonu vojenských funkcí se vyznačoval přímým jednáním a snahou stmelovat pracovní kolektiv.
Ladislav Pokorný byl starostlivým otcem, věnoval se rodině a výchově dětí. S manželkou Helenou, byl ženatý od 11. 11. 1951 a spolu vychovali syna Ladislava a dceru Martu. Jeho velkým celoživotním koníčkem bylo malování obrazů a také láska k přírodě. Tyto záliby se snažil přenášet i na své děti a vnoučata.
Zemřel po delší těžké nemoci dne 14. 12. 2004 ve věku 77 let.
Čest jeho památce.