major Jiří POLÁK

Životopis
Narodil se 6. listopadu 1934 v Podhorním Újezdě u Holic, tam vychodil základní školu. Poté absolvoval učební kurz ve Vojenském zeměpisném ústavu, který ukončil v roce 1949. V roce 1952 nastoupil do Ženijně-technického učiliště, topografický směr v Litoměřicích z kterého byl v r 1955 vyřazen v hodnosti technik poručík a stal se velitelem topografické školní čety v ŽTU. Po přemístění učiliště do Bratislavy byl k 1.9. 1959 převelen do Dobrušky k Vojenskému topografickému ústavu, již v hodnosti nadporučíka, jako topograf III.tř. Ve VTUPÚ byl zařazen k 5.topografickému oddělení, Topografického odboru. Podílel se na vyměřování česko - polských hranic na severní Moravě v oblasti Krnov, Úvalno.
Dnem 2.11. 1959 byl převelen k Vyhodnocovacímu středisku Velitelství letectva v Hradčanech u Mimoně. na funkci starší vyhodnocovač leteckých snímků. Působil též jako učitel ve Škole důstojníků v záloze předmět vyhodnocování leteckých snímků . V Mimoni bydlel s rodinou. Po obsazeni vojenského prostoru Hradčany vojsky VS v srpnu 1968 byl vojenský útvar přemístěn do Hradce Králové a Jiří Polák se rozhodl ukončit služební poměr v armádě. Odešel do zálohy v hodnosti majora.
Krátce pracoval na Krajské vojenské ubytovací správě v Litoměřicích, kde ho zastihly politické prověrky. Pro svůj odmítavý postoj “ ke vstupu” byl vyloučen z KSČ a práci ve vojenské organizaci musel opustit. Nastoupil do Uranových dolů Hamr n. J., kde pracoval na různých pracovních místech. V posledních osmi letech na šachtě jako důlní měřič, kdy kontroloval a vyhodnocoval pohyby hornin.
Dokud mu to jeho zdravotní stav dovoloval, byl pracovně aktivní i po odchodu do důchodu, když pracoval v Technických službách města Stráž p. Rálskem.
Stále sledoval a zajímal se o problematiku čs.armády . Zejména v topografické službě. Sledoval filmy s vojenskou tématikou a odebíral časopis Millitery. Mezi jeho koníčky patřilo také fotografováni a malování.
Byl dvakrát ženat. Z obou manželství měl tři děti Lenku, Andreu a Radka. Přestože byl jednou rozveden měl na prvním místě vždy rodinu.
Zemřel 30. prosince 2013.