Václav Rada

Životopis
Václav Rada se narodil 14. února 1935 v Řeporyjích, Praha 6. Jeho otec, též Václav Rada, byl vyučeným knihařem a měl svoji knihárnu. Ještě v předškolním věku se přestěhovali do Vršovic, kde prožil část svého dětství a začal chodit do České obecné školy v Kodaňské ulici. Matka byla v domácnosti a pečovala o své čtyři děti. Rodina byla silně nábožensky založená.
V roce 1944 byl bezstarostný život na dovolené ve Spáleném Mlýně brutálně narušen zatčením otce gestapem. Z důvodu zaměstnávání a skrývání osob, které byly hledány jako nepřátelé Říše. Následně byla zatčena i matka.
O opuštěné děti se postarala jejich teta, jeptiška Karola, která je umístila do různých dětských domovů. Tím je zachránila před možným strašným osudem.
Václav Rada v roce 1951 nastoupil jako učeň do Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ), kde se vyučil reprodukčním fotografem. V letech 1953-1954 absolvoval ve VZÚ poddůstojnickou školu a stal se poddůstojníkem z povolání. Po celý pracovní život byl věren ústavu v kterém pracoval na oddělení fotoreprodukce jako kartoreprodukční fotograf. Od roku 1970, až do důchodu v roce 2003, byl mistrem tohoto oddělení. Byl nejen příkladným odborníkem ale též přátelským a čestným člověkem.
V ústavu patřil ke špičce odborníků ze základní poválečné garnitury, která se podílela na všech rozhodujících úkolech vojenské mapové tvorby. Svůj osobní tvůrčí přístup, uplatnil zejména v procesu tvorby celorepublikového vojenského mapového díla, topografických map, speciálních map i významného díla - Vojenského zeměpisného atlasu světa a dalších úkolů ústavu i topografické služby.
Václav Rada se svojí celoživotní prací navždy zapsán do vojenského mapového díla.
V roce 1957 se oženil a se svojí manželkou Růženou vychovali dvě dcery.
Byl sportovcem tělem i duší. Věnoval se celé řadě sportů. Nejvíce fotbalu. Soutěžně hrál fotbal za TJ Slavoj Břevnov a později se tamtéž věnoval trenérské práci s mládeží.
Zemřel nenadále 1.března 2013.
Čest jeho památce.