Podplukovník v. v. Ing. Vladimír Roll

Životopis
Vladimír Roll se narodil 25. dubna 1934. Pochází z Poličky, kde vychodil základní školu a v roce 1949, po úspěšných přijímacích zkouškách, nastoupil do Vojenského výcvikového střediska Vojenského zeměpisného úřadu v Praze na tříletý učební obor kartografa.
Po vyučení v roce 1952 absolvoval kurs a v hodnosti četaře z povolání a nastoupil jako topograf třetí třídy na polní měřické práce, kde plnil úkoly v rámci obnovy topografických map. V roce 1953 byl přijat ke studiu na Ženijně - technickém učilišti v Litoměřicích, směr topografický. Po absolutoriu byl z učiliště vyřazen v roce 1956 s hodností poručíka. Poté nastoupil do Vojenského topografického ústavu v Dobrušce, kde se záhy stal náčelníkem fotolaboratoře Fotogrammetrického odboruV roce 1963 zahájil studium na Vojenské akademii v Brně, katedře geodézie a kartografie. Po úspěšném ukončení studia promoval jako, zeměměřický inženýr v roce 1968. Poté nastoupil do funkce staršího důstojníka topografické skupiny u 10. letecké armády v Hradci Králové. Tuto funkci zastával do roku 1974. Hlavní náplní jeho činnosti bylo zabezpečení topografickými a speciálními leteckými mapami a zajištění součinnosti s fotolaboratoří fotoletecké skupiny 10. letecké armády
Od roku 1974 až do roku 1991 byl náčelníkem 10. armádního kartoreprodukčního odřadu u 10. letecké armády. V této funkci se zasloužil o zvýšení odborné připravenosti a zkvalitnění činnosti odřadu při plnění úkolů topografického a karto-reprodukčního zabezpečování velitelství a útvarů letecké armády.
Oženil se v Dobrušce. Jeho manželka Vlasta pracovala též ve VTOPÚ
V roce 1990 odešel do důchodu.
Největším jeho koníčkem byl motorismus V současnosti se věnuje zahrádkaření, kutilství a stále rád fotografuje.Jako důchodce začal rybařit a tráví dost času v přírodě a na zahradě Jeho životním koníčkem je fotografování, získané zkušenosti a znalosti využil též jako náčelník fotolaboratoře a v práci u 10. letecké armády.Po odchodu z činné služby využíval svých výtvarných schopností a zručnosti výrobou okrasných předmětů ze dřeva. Dokladem jejich úrovně je o to, že o ně byl enormní zájem, takže po dlouhou dobu po odchodu do důchodu je jako podnikatel - fyzická osoba, tvořil a prodával.