Pplk. v.v. Jaroslav Roztočil

Životopis
Podplukovník v.v. Jaroslav Roztočil se narodil dne 5.3.1944 v Horce u Chrasti. Zde začal navštěvovat základní školu. V roce 1952 se s rodiči přestěhoval do Tuněchod, kde otec přijal místo ředitele školy. Po ukončení osmileté střední školy v Chrudimi pokračoval ve studiu na Jedenáctileté střední škole. Od roku 1959 se změnila na Středně všeobecně vzdělávací školu, kterou ukončil v roce 1962 maturitou.
Po maturitě nastoupil 1.10.1962 do vojenského Ženijně technického učiliště (ŽTU) v Bratislavě, jako posluchač topografického směru. V rámci studia prvního ročníku vykonal i základní vojenskou službu. Po absolvování ŽTU byl dnem 1.8.1965 vyřazen z učiliště a povýšen do hodnosti poručíka. Byl převelen k Vojenskému topografickému ústavu v Dobrušce, na funkci topografa - náčelníka měřičské skupiny.
Podílel se na tvorbě topografických map 1:10 000, plánů měst, fotoplánů a obnově topografických .map 1:25 000. Od 1.11.1971, zastával funkci staršího operátora seismické stanice v Kašperských Horách a později na stanici Polom.
K 1.2.1977 byl převelen k Vojenskému zeměpisnému ústavu (VZÚ) v Praze na funkci náčelníka oddělení knihárny a expedice. Tuto funkci zastával do 30.10.1987. Dnem 31.10.1987 přešel na funkci náčelníka provozu ofsetového tisku. Od 14.11.1991 do 31.10.1992 zastával funkci zástupce náčelníka Střediska polygrafické výroby.
Na vlastní žádost po 27 letech služby byl 31.10.1992 propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a stal se občanským pracovníkem se zařazením na funkci zástupce náčelníka Střediska polygrafické výroby. Během služby v armádě mu byly uděleny medaile " Za službu vlasti" a "Za zásluhy o obranu vlasti. (6.10.1984 a 2.5.1989). Po vleklých zdravotních problémech malé dcery, které byla lékaři doporučena trvalá změna prostředí, ukončil 28.2.1993 pracovní poměr ve VZÚ a s rodinou se přestěhoval do Bystřice pod Hostýnem, kde bydlí dodnes.
S manželkou Irenou vychovali dceru Kláru. Z prvního manželství má dcery Eriku a Andreu. Má tři vnuky a jednu vnučku.
Je aktivním členem Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby.