Pplk. v. v. Ing. Vlastimil Rybenský

Životopis
Narodil se 14. října 1934 v Prosetíně na Chrudimsku. Jeho otec byl kameníkem a matka švadlena. Spolu se dvěma sourozenci zde vychodil obecnou školu a dále pokračoval na škole měšťanské ve Skutči. Povinnou školní docházku dokončil v Trutnově, kam se rodina přestěhovala. Měl dobré výsledky v rýsování a technickém kreslení, proto se přihlásil do Vojenského výchovného střediska při Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Do střediska nastoupil 1. září 1949 v oboru kartografický kreslič a reprodukční technik. V roce 1952 nastoupil vojenskou základní službu. V jejím průběhu absolvoval pěchotní školu důstojníku v záloze v Rokytnici v Orlických horách, což mu umožnilo nastoupit do 2. ročníku Ženijně technického učiliště, směr topografický v Litoměřicích. Z něho byl vyřazen v roce 1955 v hodnosti poručíka. Poté nastoupil jako kartograf do Vojenského kartografického ústavu v Banské Bystrici. V roce 1956 byl převelen do Vojenského zeměpisného ústavu, kde zastával funkci staršího kartografa až do roku 1960, kdy byl převelen ke kartoreprodukčnímu odřadu Východního vojenského okruhu v Nemšové. Po ročním působení u tohoto odřadu byl převelen v roce 1961 do Vojenského topografického ústavu v Dobrušce, kde jako topograf se zúčastnil prací na mapovém díle měřítka 1:10 000.
V roce 1962 zahájil studium na Vojenské akademii v Brně, katedře geodézie a kartografie. V roce 1967 byl promován a obdržel titul zeměměřického inženýra. Následně nastoupil jako kartograf k 10. kartoreprodukčnímu odřadu v Hradci Králové. V roce 1968 byl převelen do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. V něm postupně prošel řadou funkcí. Od náčelníka litografického oddělení přes náčelníka oddělení ofsetového tisku a náčelníka oddělení vojensko geografických informací až po náčelníka vojenského geografického odboru.
Od roku 1988 byl ustanoven zástupcem náčelníka Vojenského zeměpisného ústavu a pověřen kontrolou tvorby speciálních map, geografických a dalších produktů ústavu. Své bohaté praktické zkušenosti a znalosti plně využil jako kontrolor v Kontrolní skupině náčelníka Topografické služby. V roce 1992 dosáhl penzijního věku a odešel do zálohy.
Nadále jako občanský pracovník působil v oblasti kontroly a to jak u Výzkumného střediska 090, později Analyticko- informačního střediska. Od roku 1995 až do roku 2001 byl odborným pracovníkem v oddělení historického archivu Topografické služby. Kontrolní činnost byla jeho služební náplní i na Hlavním úřadě vojenské geografie od roku 2001 až do roku 2003.
Těžištěm jeho odborného působení v Topografické službě byla vojenská geografie. Má značnou zásluhu na rozvoji základních vojensko-geografických produktů. Věnoval se zejména popisu území a vyhodnocení terénu z vojensko-geografického hlediska. Značnou měrou se zasloužil o vývoj speciálních map, zejména mapy průchodnosti terénu. Jako oponent a kontrolor se podílel i na tvorbě nové koncepce topografických map.
I po ukončení aktivní vojenské služby sleduje současné dění v armádě. Zúčastňuje se odborných i společenských akcí a zajímá se o dění v Geografické službě AČR. Je zakládajícím a aktivním členem Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby.
Jeho celoživotním stylem je střídmost, pohyb a sport. Aktivně působil jako cvičitel a účastník světových Gymnaestrád. Podílí se na činnosti klubu seniorů v České asociaci sportu pro všechny. Věnuje se dlouhodobě horské turistice v Krkonoších a v Alpách. Trvale žije v Praze. Mimo uvedené aktivity se věnuje rodině a práci na chatě.