Pplk. Ing. Jaroslav Šádek

Životopis
Pplk. v.v. Jaroslav Šádek se narodil 3. dubna 1928 v Hošticích-Herolticích na Hané, kde navštěvoval základní školu. Gymnázium absolvoval ve Vyškově, kde také v roce 1948 maturoval. V témže roce zahájil studium zeměměřictví na Českém vysokém učení technickém v Praze, které však z rodinných důvodů nedokončil.
V roce 1951 nastoupil vojenskou základní službu ve Vimperku. Odtud byl vyslán do Školy důstojníků dělostřelectva v záloze v Košicích, kterou ukončil v roce 1952. Poté se vrátil zpět do Vimperka a byl přijat za důstojníka z povolání v hodnosti poručíka.
Koncem roku 1952 byl převelen do Dobrušky k Vojenskému topografickému ústavu ke studiu roční Topografické školy. Po jejím absolvování byl zařazen k topografickému odboru. V roce 1953 se již ve funkci topografa aktivně podílel na novém topografickém mapování státu v měřítku 1 : 25 000, v souřadnicovém systému 1952.
V roce 1954 zahájit studium na Vojenské technické akademii v Brně, katedře geodézie a kartografie, které ukončil v roce 1959 státní zkouškou a získal titul inženýra. Následně byl převelen do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, se zařazením ke kartografickému odboru na funkci kartografa. Zde se zapojil do tvorby nových topografických map, později v redakci též na tvorbě Československého vojenského atlasu, především na zpracování jeho vojensko-historické části a některých úvodních a tematických map. Při následném vydání Vojenského zeměpisného atlasu, vydaném v roce 1975, působil jako sekretář redakční rady.
V roce 1963 byl převelen na Topografické oddělení Generálního štábu do funkce staršího důstojníka plánovací skupiny, se zaměřením na Vojenský zeměpisný ústav a Vojenský kartografický ústav. V této funkci setrval až do roku 1979, kdy jako podplukovník požádal o převedení do zálohy.
Následně jako občanský pracovník vojenské správy byl zaměstnán ve Vojenském zeměpisném ústavu, oddělení redakce. Zařazen byl na funkci redaktora mapové tvorby, ve které setrval až do odchodu do důchodu v roce 1988 Dále v ní působil až do roku 1993, kdy v 65 letech ze zdravotních důvodů ukončil pracovní poměr.
Za období, ve kterém působil v redakčním oddělení, patřil k nejlepším a nejvýkonnějším pracovníkům ústavu. Jako redaktor se podílel na redakční přípravě mnoha topografických, speciálních, vojensko-geografických, přehledných map a plánů měst. Vynikající pracovní výsledky dosáhl rovněž při tvorbě předpisů a směrnic pro tvorbu různých druhů map.
Pro své spolupracovníky byl příkladem svoji pracovitosti, houževnatosti a náročnosti k sobě samému.
Se svoji manželkou měl dva syny a dvě vnoučata.
Zemřel ve svých devadesáti letech 3. října 2018.
Čest jeho památce.