plk. Ing. Zdeněk Širůček

Životopis
V letech 1975-1990 zastával ve VZÚ odborné a řídící funkce. Od 1. 7. 2000 do 30.11. 2001 náčelník Vojenského zeměpisného ústavu.
Narodil se 25.11.1946. Absolvoval Vojenskou školu Jana Žižky z Trocnova a Vyšší vojenské učiliště Otakara Jaroše ve Vyškově, kde získal titul promovaný pedagog s aprobací matema­tika a tělesná výchova.
V letech 1966-1970 sloužil u bojových jednotek, 1970-1975 studo­val na Vojenské akademii v Brně obor geodézie a kartografie. Od roku 1975 do roku 1990 byl náčelníkem oddělení a pak i náčelníkem střediska automatizované tvorby map ve VZU. V letech 1990—1995 byl výzkumným pracovníkem a náčelníkem Analyticko-informačního střediska topografické služby, 1995-2000 náčelníkem oddělení topografického odboru GS.
Ke dni 1.12.2001 byl propuštěn do zálohy. Zemřel náhle 4. 9. 2011.