Plk. Ing. Jaromír SLANINA

Životopis
Plukovník Ing. Jaromír Slanina se narodil 29. července 1931 v Hradci Králové. V letech 1937 až 1943 navštěvoval čtyři třídy obecné školy a poté dvě třídy měšťanské školy. Po ukončení základní školní docházky nastoupil ke studiu na reálném gymnáziu v Hradci Králové, které absolvoval v roce 1950.
V září 1950 nastoupil jako žák do Dělostřeleckého učiliště v Hranicích, kde v rámci studia vykonal základní vojenskou službu. Při vyřazení v srpnu 1952 mu byla udělena hodnost poručíka a nastoupil na funkci náčelníka topografické služby 3. raketometného oddílu v Mladé. V roce 1953 byl přijat ke studiu na Vojenskou technickou akademii (VTA) v Brně, obor geodézie a kartografie. Studium ukončil v roce 1958 a byl promován zeměměřickým inženýrem.
V srpnu 1958 nastoupil k Vojenskému topografickému ústavu do Dobrušky na funkci geodeta II. a později I. třídy. Účastnil se polních prací, na kterých mj. zaměřoval souřadnice vlícovacích bodů pro topografické mapování území v měřítku 1 : 25 000.
Od prosince 1960 působil jako učitel topografického směru Ženijního technického učiliště (ŽTU) v Bratislavě. Od září 1962 do července 1963 zastával funkci zástupce náčelníka topografické učební skupiny v ŽTU. V červenci 1963 byl přemístěn do Bechyně na funkci náčelníka štábu armádního geodetického odřadu, kde působil tři roky. V květnu 1966 nastoupil k Výzkumnému a zkušebnímu ústavu 401 Praha na funkci staršího důstojníka se specializací geodeta. Od září 1969 působil v ústavu na funkci staršího důstojníka-vědeckého pracovníka, kterou zastával až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání 31. května 1971. Ve výzkumném ústavu se podílel na řešení problematiky zavádění výpočetní techniky do armády.
Ze služebního poměru vojáka z povolání byl propuštěn pro svůj zásadový a neměnný postoj, kdy nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V průběhu vojenské služby mu byly uděleny medaile „Za službu vlasti“ (1956) a „Za zásluhy o obranu vlasti“ (1968). Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dne 1. prosince 1967. Celkem v armádě odpracoval v různých funkcích téměř 20 roků.
Po propuštění z armády se mu podařilo, s přispěním rodiny, získat místo ve firmě Fotochema v Hradci Králové, kde pracoval jako provozní chemik při výrobě fotografických materiálů.
V roce 1975 odešel pracovat k Československým státním drahám jako výhybkář ve stanici Třebovětice. Do starobního důchodu odešel v roce 1990.
Po roce 1989 byl rehabilitován a 1. května 1990 povýšen do hodnosti plukovníka.
Jeho bývalí žáci a spolupracovníci vzpomínají na jeho veselou a vstřícnou povahu.
Jaromír Slanina hrál v mládí na housle a této zálibě se věnoval celý život. V době středoškolských studií byl členem Filharmonie Hradec Králové. Během působení v Dobrušce hrával v místním ochotnickém divadle. Věnoval se kynologii a se svým psem navštěvoval výstavy psů. Byl ženatý a s manželkou Stanislavou, s kterou se rozvedl, měli dvě dcery. Podruhé se oženil v roce 1963.
Plukovník Ing. Jaromír Slanina zemřel 12. dubna 2003 ve věku nedožitých 72 let.