mjr. Vlastimil Špera

Životopis
Vlastimil Špera se narodil 27. února 1934 v Kardašově Řečici okr. Jindřichův Hradec. Základní vzdělání získal v roce 1949 na reálném gymnáziu v Jindřichově Hradci.
V témže roce, jako patnáctiletý, nastoupil do Vojenského výcvikového střediska Vojenského zeměpisného ústavu v Praze jako učeň. V roce 1952 se vyučil kartografickým kresličem a poté jako praporčík z povolání pracoval ve 2. Vojenském kartografickém ústavu v Banské Bystrici. V roce 1954 nastoupil jako žák vojenského Ženijně-technického učiliště - topografického směru do Litoměřic. V roce 1955 byl z učiliště vyřazen v hodnosti poručíka a jako voják z povolání nastoupil dne 16. září 1957 k Vojenskému topografickému ústavu v Dobrušce na funkci geodeta III. třídy 1. měřického oddělení Geodetického odboru (GO). Od září 1959 byl geodetem II. třídy u 3. geodetického oddělení a od 1. září 1961 byl ve funkci geodeta I. třídy u 2. geodetického oddělení. V letech 1962 až 1965 byl dočasně přeřazen k 5. Geodetickému odřadu.
Podílel se zejména na odborných úkolech spojených s tvorbou nových topografických map. V Dobrušce zahájil externí studium na Jedenáctileté střední škole, kde v roce 1962 maturoval. Od září 1967 do června 1968 absolvoval ve Vojenské škole týlu v Žilině přeškolovací kurz finanční služby a poté nastoupil jako finanční náčelník k 7. radiotechnickému pluku ve Zbirohu. Od září 1970 byl přemístěn na funkci náčelníka finančně - ekonomické služby u Radioreleového střediska spojovacího vojska v Novém Městě nad Metují, kde sloužil v hodnosti majora až do roku 1989, kdy odešel do důchodu.
Vlastimil Špera spolu s manželkou Hanou vychovali syna a dceru.
Zemřel dne 19. 12. 2019.