Plk. Ing. Josef Spurný

Životopis
Narodil se 25. dubna 1936 v Hradci Králové v rodině rotmistra čs. armády. Povinnou školní docházku ukončil v roce 1951 a nastoupil jako žák do Vojenského výcvikového střediska při Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Tam byl v roce 1953 odveden a nastoupil vojenskou základní službu. Po absolvování tříletého učebního kurzu kartografického kresliče, absolvoval poddůstojnickou školu, po jejím ukončení byl jmenován četařem z povolání. Po krátké praxi ve Vojenském topografickém ústavu v Dobrušce nastoupil v září ke studiu ve Vojenském ženijním učilišti, obor topografický. V roce 1957 byl z učiliště vyřazen v hodnosti poručíka a nastoupil zpět do Vojenského topografického ústavu na funkci geodeta.
V roce 1960 zahájil studium na Vojenské akademii v Brně, obor geodezie a kartografie. Zeměměřickým inženýrem byl promován po ukončení studia v roce 1965. Poté byl převelen opět k Vojenskému topografickému ústavu, kde působil na projektování, přípravě a výstavbě provozu Výpočetního střediska. V roce 1966 absolvoval kurz výpočetní techniky u Výzkumného střediska Generálního štábu. Po vytvoření Výpočetního střediska ve Vojenském topografickém ústavu byl ustanoven do funkce programátora – analytika.
V roce 1972 byl jmenován náčelníkem topografické služby Protivzdušné obrany státu, kterou vykonával do roku 1982. Poté krátce působil u Výzkumného střediska 090 Topografické služby ČSLA. V témže roce byl ustanoven náčelníkem Ústřední topografické základny v Praze. Tuto funkci, která patřila k vrcholovému menežmentu Vojenské topografické služby, vykonával až do roku 1992, kdy ukončil aktivní vojenskou službu.
Během své vojenské kariéry byl za dosažené vynikající pracovní a služební výsledky vícekrát oceněn udělením řady medailí a vyznamenání.
Po ukončení aktivní vojenské služby pracoval ještě do roku 2000 jako občanský pracovník ve Vojenském zeměpisném ústavu.
V důchodu pobýval s manželkou převážně na chalupě u Domažlic.

Zemřel 22. Srpna 2020