Pplk. v.v. Ing. Vladimír Studnička

Životopis
Vladimír Studnička se narodil 21. listopadu 1951 ve Zlíně. Základní devítiletou školu navštěvoval od 1. září 1957 do 15. června 1967 Ostrově nad Ohří.
V roce 1967 nastoupil na Střední odbornou školu raketového vojska a dělostřelectva v Martině, kterou ukončil maturitní zkouškou v roce 1971 a stal se vojákem z povolání.
Od roku 1971 do roku 1975 zastával funkci Náčelníka dělostřeleckého vyzbrojování 3. leteckého stavebního praporu 10. letecké armády v Plzni.
V roce 1975 nastoupil ke studiu na VA AZ v Brně, obor geodézie a kartografie, které ukončil v roce 1979 a byl promován zeměměřickým inženýrem.
Od roku 1979 až 1982 byl ustanoven Náčelníkem oddělení skladů a kompletace topografického materiálu v Ústřední topografické základně (ÚTZ) v Praze. V roce 1982 zastával funkci náčelníka střediska technického materiálu.
Tuto funkci zastával až do roku 1991.
Od roku 1991 do roku 2001 jako vedoucí starší důstojník byl zástupcem náčelníka Oddělení vojenské techniky, elektroniky a materiálu všeobecného použití na Odboru materiálu Generálního štábu AČR.
Dnem 30. 11. 2001 mu byl ukončen služební poměr vojáka z povolání.
V době od 1. 4. 2002 byl zaměstnám jako hospodářský pracovník ve VZÚ v Praze a později jako technický pracovník VGHMÚř na pracovišti v Praze.
Vzhledem ke zdravotním problémům a odchodu do plného invalidního důchodu, ukončil pracovní poměr k 3. 1. 2004.
Trvale bydlí v Praze 8.