Pplk. v. v. Ferdinand TESAŘ

Životopis
Ferdinand Tesař se narodil 4. března 1943 v Březové u Vítkova, okres Opava. Základní školu navštěvoval v letech 1949 až 1957 v Březové u Vítkova, potom pokračoval ve studiu na Střední průmyslové stavební v Opavě, kterou ukončil maturitou v roce 1961.
Dne 1. 9. 1961 nastoupil jako žák školní jednotky směr ženijní v základní službě u 1. ženijní brigády v Pardubicích. 29. 8. 1962 přešel jako posluchač topografického směru do Ženijně technického učiliště v Bratislavě. V rámci studia ukončil základní vojenskou službu a dne 31. 7. 1964 byl z učiliště vyřazen v hodnosti poručíka.
Dne 1. 8. 1964 nastoupil do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce na funkci náčelníka topografické skupiny Topograficko-geodetického odřadu (TGO). Zde postupně zastával,až do roku 1980, funkce náčelníka měřické skupiny a zástupce náčelníka topografického oddělení. Plnil odborné topografické úkoly 1. obnovy topografických map měřítka 1 : 25 000, topografické mapování území státu v měřítku 1 : 10 000 a jako redaktor a revizor i na topografické části 2. a 3. obnovy map měřítka 1 : 25 000. Dále se podílel na zabezpečování speciálních úkolů. Např. velkoměřítkové mapování vojenských objektů (vojenská letiště, vojenské nemocnice, vojenské opravárenské závody, apod.) v měřítku 1 : 500 až 1 : 2 000, výškové zaměření letiště Sliač pro Vojenský projektový ústav, gravimetrické mapování ve VVP Mimoň pro Geofyziku Brno a geodetické připojení z bodů 1. řádu pozorovacího stanoviště fotografické komory AFU-75 v objektu VTOPÚ.
V letech 1980 až 1987 vykonával v zastoupení funkci náčelníka štábu TGO. V této funkci, jako bývalý revizor zajišťoval odborové revize 3. obnovy topografických map měřítka 1 : 25 000 a zejména dlouhodobě zastupoval velitele TGO po dobu jeho nemoci.
Dnem 31. 10. 1987 byl ustanoven do funkce hlavního redaktora skupiny redakce a přípravy výroby oddělení přípravy a řízení výroby VTOPÚ. Z titulu této funkce se významně podílel v letech 1993 až 1994 na rozdělení archivních fondů mapových podkladů služby a vzájemného předávání se zástupci Topografické služby Armády Slovenské republiky. Hlavním redaktorem byl až do svého odchodu do důchodu dne 31. 3. 1997.
Vzhledem k dlouholetým zkušenostem z výkonu topografických, redakčních a revizních prací na dřívějších pracovištích byl přijat od 1. dubna 1997 jako nadále pracoval ve VTOPÚ do 31. prosince 2005 jako technický pracovník na oddělení kartografických a geografických podkladů.
Celkem odpracoval ve VTOPÚ na plnění úkolů topograficko-geodetického zabezpečení.více jak 41 roků
I jako důchodce pracoval ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu od září 2006 do března 2008 jako vrátný a obsluha výměníkové stanice.
Podplukovník v. v. Ferdinandu Tesařovi, byla za poctivou a obětavou práci.udělena v roce 1975 medaile „Za službu vlasti“ a v roce 1981medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“.
Je ženatý a s manželkou Martou, vychovali 2 syny a společně se těší ze dvou vnuků. Od roku 1984 bydlí v Dobrušce.