plukovník v. v. ing. Karel Tůma

Životopis
Narodil se 24. listopadu 1942 ve Veltrusích v rodině účetního a dámské krejčové. Otec Karel Tůma byl totálně nasazen na nucené práce do Německa, kde při náletu, v roce 1945, zahynul.
Po skončení povinné školní docházky byl přijat na Průmyslovou školu geologickou v Praze. Po maturitě v r. 1960. byl zaměstnán u Stavební geologie a.p. v Praze jako geolog- kolektor. V srpnu 1961 nastoupil základní vojenskou službu. Na vlastní žádost byl přijat do Ženijně technického učiliště v Bratislavě. ŽTU ukončil v roce 1964 vyřazením jako voják z povolání v hodnosti poručík. V dubnu 1964 se oženil. Službu po vyřazení nastoupil u 5.go v Dobrušce do funkce náčelníka měřické skupiny. Po přemístění útvaru do Krnova se přestěhoval s manželkou do přiděleného bytu v Bruntále. V roce 1968 nastoupil studium na Vojenské akademii v Brně obor geodézie – kartografie.
Studium bylo zakončeno státní závěrečnou zkouškou v roce 1973.
Od roku 1973 nastoupil službu ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze jako starší redaktor geolog. V té době se s rodinou přestěhoval do vlastního rodinného domu v Praze 9, kde bydlí dosud.
Ve VZÚ postupně vykonával různé řídící funkce od náčelníka redakčního oddělení až po náčelníka odboru. Od června 1986 byl převelen ke službě do Štábu Varšavské smlouvy do Moskvy jako důstojník topo-hydrometeo služby.
Po návratu v r. 1989 byl zařazen do kontrolní skupiny náčelníka topografické služby. Od 1991 opět nastoupil službu VZÚ, kterou zakončil odchodem do zálohy v roce 1996 z funkce zástupce náčelníka ústavu v hodnosti plukovníka.
Značnou část volného času trávil různými sporty, zejména volejbalem.
V roce 1997 prodělal vážnou operaci, která si vyžádala dlouhodobé léčení.
Od 1997 do ukončení činnosti VZÚ v roce 2003, pracoval jako občanský zaměstnanec ve VZÚ jako redaktor map.
Je aktivním členem výboru Sdružení přátel Vojenské zeměpisné služby.