Podplukovník v.v. Ing. Jiří VÁVRA

Životopis
Narodil se 23. září 1945 v Humpolci.. V letech 1961 – 1964 absolvoval Vojenskou školu Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové, kde v roce 1961 maturoval. Poté pokračoval ve vojenském vzdělání ve Vyšším dělostřeleckém učilišti v Martině, kde získal v roce 1964 titul promovaný pedagog s aprobací matematika a fyzika. Z učiliště byl vyřazen v hodnosti poručíka.
V letech 1967 – 1970 sloužil jako velitel baterie u motostřeleckého pluku v Benešově u Prahy.
V roce 1970 zahájil studium na Vojenské akademii v Brně, obor geodézie a kartografie. Během studia byl v roce 1972 povýšen do hodnosti nadporučíka.
Po promoci v roce 1975 nastoupil na funkci staršího geodeta k 1. armádnímu geodetickému odřadu ve Stříbře, kde byl v roce 1977 povýšen do hodnosti kapitána. V roce 1978 byl ustanoven na funkci náčelníka topografické služby 4. tankové divize v Havlíčkově Brodě, kterou zastával do roku 1982. V roce 1981 byl povýšen do hodnosti majora.
V letech 1982 až 1992 sloužil na Topografickém oddělení velitelství Západního vojenského okruhu v Táboře. Poté, až do roku 2000, zastával funkci velitele 1. střediska topografického zabezpečení Západního vojenského okruhu v Táboře.
Do zálohy odešel 1. října 2000 po dosažení nároku na starobní důchod. Od roku 2000 do roku 2006 pracoval jako občanský zaměstnanec u Sil územní obrany v Táboře.