pplk. v.z. Ing. Karel Veselý

Životopis
Narodil se 3. srpna 1954 v Karlových Varech, kde vychodil základní školu. Poté byl přijat na Střední průmyslovou školu zeměměřickou v Praze-Hrdlořezích.
Po maturitě v r. 1973 nastoupil do Holešova na Roční důstojnickou školu, směr TOPO. Po jejím absolvování byl v roce 1974 vyřazen v hodnosti podporučík a nastoupil k Vojenskému topografickému ústavu do Dobrušky jako topograf. Přihlásil se ke studiu na Vojenské akademii, obor geodézie a kartografie, na které byl po absolvování v roce 1979 promován zeměměřickým inženýrem. Poté nastoupil do Vojenského zeměpisného ústavu jako náčelník oddělení fotoreprodukce. Ve VZÚ sloužil postupně ve funkcích náčelníka ofsetového tisku a zástupce náčelníka pro týl. Mezi tím si odskočil na výzkumné středisko, kde měl na starosti zavádění reprografické techniky do armády. V letech 1989 – 1990 absolvoval specializační studium v oboru průmyslově právní ochrany na Institutu průmyslově právní výchovy Ústředí patentových informací. Do zálohy odešel v roce 1995 v hodnosti podplukovníka. Po celou dobu aktivní služby byl činný ve zlepšovatelském hnutí VZÚ.
Od roku 1995 pracuje na středisku a později správě železniční geodézie, nejprve jako kreslič a nyní jako vedoucí odboru centrální dokumentace geodetických podkladů. V současné době se zabývá zaváděním technologií přípravy a správy geodat u Správy železniční dopravní cesty s.o.
Jeho celoživotním koníčkem je tvořivá fotografie zaměřená na hledání poezie i v obyčejných věcech. V ní dosáhl obecného uznání. Svoje fotografická díla prezentoval na mnoha výstavách.
Z kartografie mu zbyla záliba v mapách a ve všem, co s nimi souvisí.
Ing. karel Veselý je zakládajícím a aktivním členem Sdružení vojenské zeměpisné služby.