Podplukovník v. v. Ing. Jiří VÍŠEK

Životopis
Jiří Víšek se narodil 1. srpna 1940 v Rychnově nad Kněžnou. Základní školu navštěvoval v letech 1946 až 1951 postupně ve Skuhrově nad Bělou, Varnsdorfu, Plzni a Bratislavě, poté v roce 1954 ukončil studium třech tříd Střední školy v Bratislavě.
Po přijímacích zkouškách nastoupil v roce 1954 do Vojenské školy Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové, po jejím ukončení nastoupil v roce 1957 jako žák školní jednotky 5. spojovacího pluku Pardubice a dále v letech 1958 až 1960 absolvoval Spojovací učiliště, směr spojovací v Novom Meste nad Váhom, zde byl při vyřazení jmenován poručíkem z povolání. Ke dni 21. 9. 1960 nastoupil jako velitel spojovací čety k 15. tankovému pluku, v roce 1963 byl přemístěn na funkci důstojník pro radiový průzkum 13. průzkumné roty Mladá. V roce 1964 nastoupil k řádnému studiu na Vojenské akademie Antonína Zápotockého, směr inženýrský, kterou ukončil v roce 1969, a nastoupil k Vojenskému topografickému ústavu (VTOPÚ) v Dobrušce na funkci důstojník inženýr elektronik technické údržby samočinných počítačů. Ve VTOPÚ zastával odborné funkce: starší důstojník inženýr elektronik VpS (1973 až 1978), starší důstojník inženýr elektronik SPITZ (1978 až 1992), starší důstojník inženýr elektronik inženýrsko-technického zabezpečení výpočetní a speciální techniky logistiky VTOPÚ (1992 až 1994), vedoucí starší důstojník specialista oddělení inženýrsko-technického zabezpečení SŘV (1994 až 1995) a vedoucí starší důstojník-zástupce náčelníka oddělení inženýrsko-technického zabezpečení SŘV (1996 až 1997). Při výkonu funkcí se podílel zejména na opravách, údržbách a zavádění výpočetní techniky, přístrojů GPS pro geodety, techniky pro vyvolávání, kopírování a zvětšování leteckých snímků, pracoval na vyřešení zápisu časových údajů na stanici Polom apod. Dne 31. března 1997 byl z důvodu snižování počtů ústavu propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a stává se z něj starobní důchodce.
Podplukovník v. v. Ing. Jiří Víšek, je nositelem několika resortních vyznamenání, ke kterým patří medaile „Za službu vlasti“ v roce 1975 a medaile „Za zásluhy o obranu vlasti“ v roce 1981, které mu byly uděleny za celoživotní poctivou a obětavou práci pro VTOPÚ. Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. 10. 1977. V roce 1994 absolvoval tříměsíční kurz anglického jazyka ve Vojenské akademii Brno. Spolupracovníci vzpomínají na jeho odbornou erudici, ochotu k odborné pomoci, otevřenost a kamarádské v jednání.
I jako důchodce zůstává aktivně činným. Do roku 1989 vedl kroužky elektroniky a výpočetní techniky na ZŠ F. Kupky v Dobrušce, dosud pracuje pro dobrušské loutkové divadlo – jako zvukař a opravář loutek i jako vedoucí elektronického kroužku „Voltík“ u DDM v Dobrušce. Od r. 1971 vykonává funkci předsedy Klubu elektroniky při České společnosti elektroniků v Dobrušce. Od roku 2001 dosud vykonává funkci vedoucího Klubu vojenských důchodců v Dobrušce. Je sportovně založen, se svými kamarády v létě jezdí na bicyklu, chodí na turistiku, v zimě jezdí na běžkách.
Jiří Víšek byl ženatý s manželkou Jaroslavou (zemřela v roce 2014), vychovali spolu syna Jiřího a dceru Pavlu a společně se těší ze dvou vnoučat.
V současnosti žije v Dobrušce, kde si užívá zasloužilého důchodu.