pplk. Josef Vlastník

Životopis
Josef Vlastník se narodil 9.března 1909 v malé osadě Lžovice u Kolína. Školu navštěvoval v Týnci nad Labem a v Kolíně. Protože od malička velmi rád kreslil, tak nastoupil do kolínské tiskárny Bayer jako čtyřletý praktikant. K výkonu vojenské základní služby byl povolán do Terezína. Po ukončení vojenské základní služby požádal o přijetí do Vojenského zeměpisného ústavu (VZÚ), přičemž k žádosti připojil vzorky svých grafických prací. V roce 1932 byl přijat do VZÚ ke dvouleté přípravné službě a pro získání vyššího všeobecného vzdělání. Současně navštěvoval vinohradské reálné gymnázium.
Velitel kartografického odboru VZÚ ho zapojil, již jako rotmistra zeměpisné služby, do zpracování mezinárodně uznávaného politického, hospodářského a fyzického atlasu ČSR, pod řízením profesora Pantoflíčka.
Založil rodinu a před válkou se stal otcem dvou dětí, syna a dcery. Po okupaci ČSR byl VZÚ přemístěn do Veletržního paláce a do zabrané židovské budovy na Letné, kde byla zřízena mědirytina, fotoreprodukce, litografie, tiskárna a pomocná výroba.
Po osvobození se vrátil do obnoveného VZÚ a v květnu roku 1947 byl po odborné zkoušce jmenován poručíkem. V roce 1950 byl z VZÚ odvelen na topografické oddělení generálního štábu, kde dostal za úkol zabezpečit tvorbu originálů, reprodukci a tisku prozatímních topografických map z celého prostoru ČSR s využitím tehdy dostupných podkladů. V té době ještě nebyli k dispozici odborníci, ani potřebná zařízení; fotoreprodukce VZÚ byla technicky schopná ale personálně nezajištěná. Např. nebyl kopista na tiskové desky. V tiskárně byla zastaralá technologie a nebyly výkonné stroje na tisk větších nákladů. Na štábu pan Vlastník působil 9 let, osobně se zúčastnil zřizování a zabezpečení technické výbavy polygrafie Vojenského kartografického ústavu v Banské Bystrici i v Harmanci.
V té době nebyla ve Vojenské akademii v Brně skripta pro výuku grafických technik, pro tvorbu a tisk map. Vlastník je zpracoval jako obsažnou učebnici reprodukce a tisku map. V rámci zavádění nových služebních „tabulek“ požádal o přeložení do VZÚ, kde od roku 1960 působil jako náčelník kartolitografie a v závěru služby pak jako náčelník tiskárny.
Byl odpovědným za polygrafické zpracování významného díla topografické služby – Vojenského zeměpisného atlasu, který byl vydán v roce 1965. Podílel se na odborné přípravě vojenských elévů (později vojenských učňů) a ve Vojenském topografickém obzoru publikoval četné odborné články.
Po odchodu do důchodu v r. 1968 žil ve Lžovicích, věnoval se myslivosti, domku se zahradou a regionální historii. Stále udržoval osobní a písemné kontakty s bývalými spolupracovníky ve službě. Napsal několik knížek o historii Týnecka, kroniku rodu Vlastníků, přispíval pravidelně do Týneckého zpravodaje. Byl jmenován čestným občanem města Týnec nad Labem a čestným členem Českomoravské myslivecké jednoty.
Zemřel ve Lžovicích dne 31.května 2008 ve svých 99 letech.