Pplk. v. v. Ing. Ervín Vrábel

Životopis
Narodil se 21. března 1934 v Plavči. Mládí prožil v různých obcích a městečkách s rodinou, která se kvůli práci otce často stěhovala. Studium s maturitou ukončil v roce 1952. Poté nastoupil do Dělostřeleckého učiliště v Hranicích na Moravě. V roce 1954 byl vyřazen v hodnosti poručíka a nastoupil službu u 3. těžké dělostřelecké brigády ve Strašicích u Rokycan jako velitel velitelské čety 1. bat. Příští rok absolvoval v Hranicích Kurs dělměřického průzkumu, kde ho zaujaly předměty topograficko-geodetické, a to určilo jeho další karierní směrování.
V roce 1959 byl přemístěn ke 4 MDO ( měřičský dělostřelecký oddíl ) do Berouna kde byl ustanoven velitelem topografické baterie. V roce 1963 nastoupil řádné studium na VAAZ Brno (zeměměřičské inženýrství ), které úspěšně absolvoval v roce 1968 a pak nastoupil k topografickému odřadu do Bechyně jako náčelník měřického oddělení, kde byl ve funkci do 24. 9. 1969. V témže roce byl ustanoven Náčelníkem 4 AKRO (armádní kartoreprodukční odřad ) u nově budované 4. armády v Písku s úkolem vybudovat plně funční AKRO v co nejkratší době. Ještě v tomtéž roce odřad zahájil svoji činnost. Do poloviny dalšího roku byl útvar plně funkční.
29 .10. 1976. byl přemístěn k Výzkumnému středisku 090 Praha a ustaven do funkce Náčelníka skupiny kartografické tvorby a reprodukce. S kolektivem známým pod trivialným označením “ laborka “ bylo řešeno a vyřešeno značné množství zadaných úkolů :
Pplk. v.v. Ing. Ervín Vrábel je nositelem medailí : “ Za službu vlasti “ rok 1967, “ Za zásluhy o obranu vlasti “ z roků 1976 a 1988, “ Za zásluhy o ČSLA II.stupně” v roce 1989.
Činnost a práce pro VTS v rámci ČSLA ho naplňovala uspokojením, dělal ji rád a byla vyvrcholenim jeho odborných ambicí.
Dnem 30. 9. 1989 odešel do důchodu. I jako důchodce zůstal věren profesi a své vědomosti a schopnosti věnoval civilním organizacím. Zpracoval a zrealizoval fy Folikart v Sedlici u Želiva ( potisk a tvarování fólii-reliefné mapy ) ; výrobna k povrstvování plastických fólii, specialně PVC a PES v Předměřicích nad Labem ; výrobny speciálních přírodních barviv a jiných extraktů v Čejkově a ve Štítné nad Vláří. Dále po různou dobu pracuje jako konzultant pro několik českých i zahraničních podniků.
Ing. Ervín Vrábel měl se svoji manželkou jednu dceru a má dva dospělé vnuky .
Bydlí v Praze.