PLUKOVNÍK V.V. ING. JAROSLAV ŽÁČEK

Životopis
Narodil se 9. února 1944 v Gajarech, okres Malacky na Slovensku Jeho otec byl pokrývačem a matka pracovala v JRD jako dělnice v zemědělství. Měl dvě sestry starší o deset a sedm let.
Děti převážně vychovávala máma, protože otec byl zaměstnán na stavbách, často vzdálených od bydliště. Přestože žil ve skrovných poměrech hodnotí své dětství prožité na slovenském venkově jako dobré a pěkné.
školy začal chodit v Gajarech, kde navštěvoval 1. - 5. třídu základní školy. Poté se rozhodl, že se stane vojákem z povolání a zažádal si o přijetí na Vojenskou školu Jana Žižky z Trocnova v Moravské Třebové. Po dobu studia na této vojenské škole dosahoval stabilně velmi dobré výsledky. Mimo studium se věnoval sportu a společenskému tanci. Již během studia se zajímal o zeměpis a zeměměřictví. Proto se po maturitě v roce 1961 rozhodl studovat zeměměřictví v Ženijně technickém učilišti v Bratislavě, kde byl obor topografický. Po přijímacích zkouškách v roce 1961 byl přijat do prvního ročníku tříletého studia.
Z učiliště byl v roce 1964 vyřazen v hodnosti poručíka a převelen k Vojenskému topografickému ústavu v Dobrušce do funkce geodeta Po dvouleté praxi požádal o přijetí do Vojenské akademie Brno na obor geodézie a kartografie. Vysokoškolské studium na akademii ukončil v roce 1970 a po obhajobě diplomové práce byl v témže roce promován zeměměřickým inženýrem.
Následně byl převelen k vojenskému útvaru 6270 (5. geodetickému odřadu) do Opavy, kde sloužil šest let v různých funkcích. V roce 1977 byl převelen do Trenčína na velitelství Vojenského východního okruhu. Po šesti letech, již jako podplukovník,byl převelen zpět k 5.go na funkci náčelníka štábu. Po odchodu velitele , plk. Nimráčka, se stal velitelem útvaru a byl povýšen do hodnosti plukovníka.
zrušení útvaru v roce 1992 byl převelen na velitelství 2. armádního sboru, posléze velitelství pozemních sil v Olomouci na funkci náčelníka topografické služby.
V roce 1999 odešel do zálohy. Nadále zůstal, jako občanský zaměstnanec u vojenské správy. Do 31.12. 1999, jako vývojový a výzkumný pracovník ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze. Poté přešel k Výcvikové základně logistiky v Opavě, kde pracoval až do roku 2005.
se zajímá o dění v Armádě České republiky, zejména o dění v Geografické službě AČR. Zúčastňuje se akcí pořádaných velením služby a Sdružením přátel vojenské zeměpisné služby v Dobrušce, Praze i Opavě. Zde patří k těm aktivním, kteří dbají na udržování dobrých vztahů mezi bývalými příslušníky VÚ 6270. Je členem Sdružení, Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu.
Je držitelem řádů, vyznamenání a medailí:
Záslužný kříž ministra obrany,- Za obranu vlasti,- Za službu vlasti,- Za zásluhu o ČSLA,- medaile "V",- pamětní medaile ředitele VGHMÚř, a další
Žije s manželkou Miroslavou v Opavě, a spolu vychovali dva syny a dceru.
Soustavně se zajímá o vojenskou historii. Dějiny 1. a 2. sv. války a činnost čs.legií.