Pplk. v. v. Vladimír ZRZAVÝ

Životopis
Vladimír Zrzavý se narodil 6. srpna 1943 v Novém Městě na Moravě, okr. Žďár nad Sázavou. Po skončení základní školy vystudoval v roce 1960 Jedenáctiletou střední školu v Lovosicích, potom absolvoval dvouletou Střední zemědělskou školu v Roudnici nad Labem, kterou ukončil maturitou v roce 1962.
V letech 1962 až 1965 absolvoval Ženijně technické učiliště-topografický směr (ŽTÚ) v Bratislavě, kde byl při vyřazení dnem 1. 8. 1965 jmenován do hodnosti poručíka. Po skončení ŽTÚ nastoupil dne 1. 9. 1965 do Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) Dobruška na funkci náčelník měřické skupiny – topograf Topograficko-geodetického odřadu (TGO). V rámci TGO se postupně podílel jako výkonný topograf na plnění úkolů topografické části 1. obnovy topografických map měřítka 1 : 25 000, topografického mapování území státu v měřítku 1 : 10 000 (v prostoru Aš, Krušné hory a okolí obce Východná na Slovensku), na topografické části 2. obnovy topografických map měřítka 1 : 25 000, na zpracování plánu města Liberec v měřítku 1 : 10 000 a na velkoměřítkovém mapování vojenských objektů (vojenská letiště v měřítku 1 : 2 000, Žižkovy kasárna v Olomouci v měřítku 1 : 500). Při plnění odborných úkolů absolvoval v letech 1966 až 1977 polní práce na celém území tehdejšího Československa. Od 1. 11. 1983 byl ustanoven na funkci důstojník štábu TGO, kterou zastával až do svého propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání do zálohy dnem 30. 9. 1988. Při výkonu funkce se projevily jeho manažerské schopnosti, cit pro práci s lidmi a zejména lehkost s jakou vyřizoval písemnou agendu štábu TGO. Získané zkušenosti plně využil po odchodu z armády při výkonu civilních funkcí.
Podplukovník v. v. Vladimír Zrzavý, je nositelem medaile „Za službu vlasti“, která mu byla udělena v roce 1979 a „Za zásluhy o obranu vlasti“ v roce 1984, Do hodnosti podplukovníka byl povýšen dnem 1. května 1983.
Po propuštění ze služebního poměru vojáka z povolání nastoupil na funkci místopředsedy Okresního výboru Svazarmu, kterou zastával do roku 1990. V rámci Svazarmu organizoval zejména krajské automobilové a motocyklové soutěže. V roce 1990 přešel na funkci tajemníka Městského úřadu v Dobrušce a po volbách v roce 1991 se stal prvním porevolučním starostou města Dobrušky. Funkci zastával s úspěchem dvě volební a vždy pracoval s plným nasazením. Jeho úspěšnou kariéru přerušily zdravotní problémy a v roce 1998 odešel do starobního důchodu.
Vladimír Zrzavý byl sportovně založený, ve svém volném čase se věnoval rekreačnímu sportu, zvláště fotbalu. Jeho velkým koníčkem bylo ochotnické divadlo, hrát začal ještě v učilišti a pokračoval v Dobrušce až do roku 1985. V letech 2000 až 2012 chodil na každodenní zdravotní vycházky po okolí Dobrušky. Stále si vede kroniku sportovních výsledků.
Vladimír Zrzavý je ženatý s manželkou Stáňou, spolu vychovali syny Vladimíra a Jana a společně se těší ze 3 vnoučat. Nyní žije v Dobrušce - Pulicích v rodinném domě a pokud mu to zdravotní stav dovolí pracuje na zahrádce.