Kdo je kde


Ing. Marek Vaněk, plk.gšt.
Odbor vojskového průzkumu a elektronického boje MO
Vedoucí oddělení vojenské geografie a hydrometeorologie
Náčelník Geografické služby AČR

Ing. Jan Marša, Ph.D. plk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Ředitel úřadu

Ing. Vladimír Répal, Ph.D, pplk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Zástupce ředitele úřadu

Ing. Roman Hřebík
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Vedoucí starší důstojník—specialista

nprap. Karel Kroča
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Vrchní praporčík

Ing. Ilja Sušánka pplk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Odbor řízení a přípravy (Dobruška, Olomouc )– OŘP

Ing. Luděk Ovčárik, pplk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Odbor aplikovaného rozvoje (Dobruška, Praha )– OAR

Ing. Jiří Skladowski pplk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Odbor geografického a hydrometeorologického zabezpečení – OGHMZ

Ing. Karel Vykoukal pplk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Odbor informací o území – OIÚ

Ing. Otakar Růžička, pplk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Odbor kartografie a geografie – OKG

Ing. Petr Stehlík, pplk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Odbor polygrafického zabezpečení (Dobruška, Praha – OPZ

Ing. Jiří Hubička, mjr.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Oddělení globálních nav. satelitních systémů (Dobruška, Praha)–OdGNSS

Ing. René Jursík, pplk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Odbor letecké meteorologie (Praha, Pardubice, Čáslav, Sedlec-Vícenice) – OLM

Ing. Tomáš Sitter, pplk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Odbor hydrometeorologie (Praha) – OHM

Ing. Aleš Stybor, pplk.
Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Odbor provozu a služeb – OPSl
Ing. Karel Raděj, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Ředitel ústavu

Ing. Radek Augustýn
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Vedoucí výzkumného útvaru GIS a katastru nemovitostí

Ing. Jaroslav Březina
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Vedoucí oddělení personálně-správního

Ing. Jiří Drozda
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
Vedoucí výzkumného útvaru Zeměměřické knihovny s Odvětvovým informačním střediskem

Ing. Václav Šafář
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
manager projektů

Ing. Jaroslav Zemek, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i.
samostatný výzkumný pracovník

Ing. Karel Brázdil, CSc.
Zeměměřický úřad – ředitel

Ing. Oldřich Pašek
Ředitel Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj
místopředseda dozorčí rady VÚGTK,v.v.i.

Ing. Tomáš Babický
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Vedoucí Katastrálního pracoviště Litoměřice

Ing. Bohuslav Ježek
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
ved. manager pro geoinformace

Ing. Karel Veselý
Správa železniční geodézie Praha
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), s.p.
Vedoucí Odboru centrální dokumentace

Ing. Bohuslav Haltmar
TOPOGRAF spol. s r.o.
jediný jednatel - majitel

Ing. Karel Lukeš
Centrum pro informace a mechanické testování obalů, s.p.
ředitel

Ing. Štěpán Benyovszky
SOITRON s.r.o. BS BAU - CZ s.r.o.
jednatel-spolumajitel společník-spolumajitel

Ing. Karel Lukeš
Centrum pro informace a mechanické testování obalů, s.p.
ředitel