pplk. v.v. Karel Kosař CSc

životopis

Narodil se v roce 1923 v Semilech, kde také chodil na základní školu. Po základní škole byl studentem gymnáziaJilemnici  a potéNové Pace, kde také maturoval.

V letech 1942 – 1944 byl žákem obchodní školy v Semilech a po jejím ukončení se stal administrativním úředníkem u firmy M. Kosař, stavitel v Semilech. Po skončení 2. světové války byl členem správní komise v Čisté v Krkonoších. V říjnu r. 1945 se stal žákem školy pro důstojníky v záloze dělostřelectva v Soběslavi, kde dosáhl hodnosti četaře aspiranta a nastoupil jako první důstojník kanonové baterie u 37. samostatného motorizovaného praporuJičíně v hodnosti podporučíka. V říjnu 1946 nastoupil do dělostřeleckého učiliště v Hranicích a po ukončení v r. 1948 velel baterii u 3. dělostřeleckého plukuLitoměřicích. Od března 1948 do září 1949 pracoval jako počtář geodetického odboru s kvalifikací geodet III. třídy ve Vojenském zeměpisném ústavu v Praze.

 V říjnu 1949 se stal posluchačem Českého vysokého učení v Praze zeměměřického směru. Od roku 1951 pokračoval jako vysokoškolský student na Vojenské technické akademiiBrně, směr velitelsko technický, obor geodetický. Školu ukončil v roce 1954 jako inženýr v hodnosti kapitána a nastoupil jako kartograf 1. třídy a současně zástupce náčelníka 2. kartografického oddělení v 1. Vojenském kartografickém ústavu v Praze. Od roku 1955 od r. 1958 působil jako náčelník reprodukčního odboru 1. Vojenského kartografického ústavu v Praze.

Od srpna roku 1958 pracoval jako vysokoškolský učitel na Vojenské akademii Antonína ZápotockéhoBrně, nejprve jako učitel skupiny geodezie a fotogrammetrie fakulty zbrojní. V roce 1962 zahájil vědeckou aspiranturu pro specializaci technická kartografie, kterou v roce 1969 úspěšně ukončil. V letech 1962 – 1967 byl učitelem a starším učitelem skupiny kartografie a reprodukce katedry geodezie a kartografie dělostřelecké a radiolokační fakulty VAAZ. Od září 1967 do srpna 1972 pracoval jako odborný asistent skupiny kartografie a reprodukce katedry geodezie a kartografie fakulty inženýrské pozemních vojsk VAAZ Brno. V letech 1972 – 1975 byl starším učitelem skupiny kartografie, reprodukce a topografie katedry geodezie a kartografie, VAAZ Brno a od roku 1975 působil jako náčelník supiny kartografie, reprodukce a topografie (do r. 1979) a poté náčelník skupiny kartografie až do roku 1983. K 31. 12. 1983 byl na základě dosažení věkové hranice propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání a přeložen do výslužby.

Hlavním odborným zaměřením Ing. Kosaře byla oblast polygrafie, kartografické reprodukce a reprografie. Specializoval se na oblast mikrosenzitometrie, kde patřilpředním odborníkům a své poznatky a zkušenosti zúročil i formou vysokoškolské učebnice vydané v roce 1978 na Vojenské akademii Antonína Zápotockého. Vytvořil rovněž skripta z oblastí reprodukční fotografie, výroby tiskových forem a tisku a publikoval v odborných časopisech. Řada z absolventů zúročila své vědomosti a zkušenosti získané studiem této problematiky na VAAZ v praxi v mnohdy významných funcích ve vedení významných polygrafických podniků.

Jako pedagog byl náročný, ale spravedlivý, vždy se snažil předat studentům veškeré své znalosti a zkušenosti. Je člověkem s velkým kulturním i všeobecným rozhledem a jeho smysl pro humor je přímo pověstný. Zejména jeho zprávy a referátyrůzných společenských a sportovních událostí katedry dokreslují tu méně vážnou stránku života pracoviště.

Zálibou Ing. Kosaře jsou hodiny. Své sbírce věnoval mnoho ze svého volného času. Byl členem vedení krasobruslařského oddílu, kde bruslila a trénovala jeho dcera. S manželkou vychoval dvě děti, dceru a syna a je dědečkem i pradědečkem. Svého  krásného věku se dožívá po boku své starostlivé manželky.

Zemřel 7. dubna 2014.