30 let od absolutoria - návrat do Brna.

Absolventi Katedry Geodézie a kartografie 1983 - 1988, se po 30 letech vrátili na "místo činu".
Promovaní inženýři VA AZ z roku 1988 si dali sraz na nynější Katedře vojenské geografie a meteorologie v Brně - Černých Polích.
Během krátké exkurze se seznámili se současným vybavením pracovišť a poté si vyslechli skvělou prezentaci o historii a současnosti katedry, kterou připravil docent Marian Rybanský.
Stopy minulosti je následně zavedly na Veveří, Rohlík, Soudní, Právnickou, Žižkovu, Gigant a hlavně Starou Techniku a vyvolaly spoustu vzpomínek a historek.
Setkání v kamarádském duchu pokračovalo v Restauraci Za kapličkou do pozdních nočních hodin. Po dobrém jídle a pivku přišel čas i na kytaru či pár panáků.
Protože tak to má být a tak to bude i za dalších 5 let !
Juraj Sásik
( Pozn. redakce: Ročník 1988 byl svými 30 absolventy historicky nejsilnějším ročníkem studia zeměměřičských inženýrů na VA. Viz: https://vojzesl.cz/kdo_je_kde.php?a=absolventi_katedry )


Restaurace Za Kapličkou