Bylo nám 15 a je nám 85

Kamil Čelikovský

Ani nevím, jak začít – je to již tak dávno, že se dnes ani nechce věřit. Přesto ale chci to kulaté výročí, významné pro tehdejší VZÚ Praha připomenout pamětníkům, pokud ještě žijí a také současníkům dnešní zeměpisné služby.
Nastoupili jsme 1.září 1947 jako školní četa pomocné služby VZÚ Praha, bylo nás třiadvacet. Z původních 300 zájemců bylo jich 60 vyzváno ke zkouškám, neuspělo jich 30 a ještě 7 neuspělo u lékařských prohlídek.
Byli jsme první poválečný ročník. Tento způsob náboru elévů se již osvědčil za první republiky. Vzešlo z nich mnoho odborníků, kteří se zapsali do historie Vojenského zeměpisného ústavu.
Nastoupili jsme ihned do kartoreprodukční školy, zároveň jsme prodělávali odborný výcvik na příslušných odborech - reprodukčním, kartografickém a fotogrammetrickém. Zároveň probíhal vojenský výcvik a výchova beze zbraně. Dvakrát týdně byly kurzy angličtiny, které vedl zasloužilý plukovník anglické armády.
Výuka a výcvik měly na tehlejší dobu vysokou úroveň. Dbal o to velitel ústavu, plk.gšt.Kobliha – bojovník od Tobruku a pak hlavně jeho zástupce pplk.gšt.Dr.Ing.Blahák – odbojář proti nacismu a politický vězeň.
Podle reverzu jsme se v sedmnácti letech podrobili dobrovolnému odvodu a nastoupili základní vojenskou službu. Všichni elévové absolvovali poddůstojnickou školu, získali hodnost svobodníka a střelecký odznak 2.třídy. Někteří absolvovali přípravný kurz pro Vojenskou akademii a po ukončení nastoupili do pěchotní, dělostřelecké a tankové Školy důstojníků v záloze.
Po absolvování Školy důstojníků v záloze pak nastoupili jako podporučíci do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze, Vojenského topografického ústavu v Dobrušce nebo Vojenského kartografického ústavu v Banské Bystrici. Někteří nastoupili jako rotní z povolání do příslušných odborů hned po ukončení vojenské základní služby.
Šest bývalých elévů z roku 1947 narozených v roce 1932 bylo absolventy Vojenské technické akademie a tři ZK VTA Brno.
Většina těchto elévů z roku 1947 se letošního výročí nedožila. Těm, kteří ještě přežívají přejeme zdraví a spokojenost, těm zemřelým věnujme tichou vzpomínku. Všichni byli svým dílem přínosem pro topografickou službu a zapsali se do historie této služby.


V Táboře, 7.3.2017