Úvodem.
Příprava odborných pracovníků ve Vojenském zeměpisném ústavu má bohatou historii. Zasahuje až do předválečného období. Významnou roli v ní sehrála výchova dorostu. Po obnově činnosti VZU v roce 1947 se příprava obnovila na předválečné platformě, která od roku 1949 přešla do formy odpovídající zásadám odborné přípravy dle nové Směrnice MŠ. Nová forma nastolila příznivější podmínky pro stmelení kolektivů omladiny, které se projevilo nejen v té době, ale mělo odraz v dalším životě jednotlivců až do dneška. Říkali si „elévové“ a cítí se jimi být až do dneška.
Důkazem toho je i iniciativa kolegů Mirka Dušátka a Jirky Knoppa k připomenutí si 70. výročí jejich nástupu do VZÚ formou zveřejnění vzpomínek některých z nich na webovém portále Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby.
Přejeme těm, kteří si je budou pročítat milé vzpomínky a pěkný zážitek. Děkujeme těm, kteří se o ně zasloužili.