Informace o přátelské posezení bývalých příslušníků VZÚ, ÚTZ a podporovatelů Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby Praha 21. prosince 2023

Ve čtvrtek 21. prosince 2023 se od 14,00 hodin uskutečnilo v historické budově VZÚ v Praze přátelské posezení bývalých příslušníků VZÚ, ÚTZ a podporovatelů Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby (Sdružení). Posezení se zúčastnili: Zdeněk Fiala, Jaroslav Hlaváček, Miloslav Janda, Vladimír Košek, Miloš Toulec, Stanislav Kamarád, Vlastimil Rybenský, Karel Veselý a Karel Vítek Karel. Jako host byl přítomen náčelník Geografické služby AČR plukovník gšt. Ing. Jan Marša Ph.D.
Předseda Sdružení Karel Vítek přivítal účastníky přátelského posezení, poděkoval Karlu Veselému za zajištění posezení a plk. Maršovi pomoc a podporu našeho Sdružení v roce 2023. Požádal plk. Maršu o vystoupení. Ten informoval o snaze spojit se s rodinou Julka Hausera, který se měl 22. 12. 2023 dožít sta let. Potom krátce informoval o návštěvě prezidenta ČR Petra Pavla ve VGHMÚř, které se uskutečnila 12. 12 2023. Popřál všem přítomným hezké vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a pohody v nastávajícím roce.
Předseda Sdružení Karel Vítek Karel Vítek informoval o aktivitách Sdružení v roce 2023 a výhledu na rok 2024. Připomněl, že se nám prodloužit provoz našich webových stránek o další rok, a můžeme se tak těšit na další zajímavé informace a aktuality na našem webu. Vyzval přítomné ke sledování našich webových stránek, abychom mohli přizpůsobit obsah vašim požadavkům. Ocenil práci kolegy Kotršála, který má lví podíl na fungování našeho webu.
Dále řekl, že pro rok 2023 jsme si ve Sdružení vytyčili heslo „Setkávejme se, pokud je ještě s kým“. Abychom toto heslo alespoň trochu naplnili, připravili jsme tato setkání:
Rádi bychom v těchto aktivitách chtěli pokračovat v příštím roce.

K činnosti Sdružení v roce 2023 uvedl, že hlavní akce Sdružení se uskutečnily i v tomto roce v Dobrušce a v Praze. Podrobná informace o naší činnosti v roce 2023 bude uveřejněna na našich webových stránkách.

Karel Veselý podpořil sledování našeho webu a FG profilu, kde se snažíme zveřejňovat aktuální a zajímavé informace. Z nabídky zveřejněných akcí vybíráme takové, které nejsou zpoplatněny a jsou pro nás odborně zajímavé. Abychom udrželi a podnítili zájem o informace na našem webu a zachovali tak nějakou komunikaci, rozhodli jsme se nabídnout vám proplacení vložného na zpoplatněné akce v případě, že účastník napíše krátkou, několikařádkovou informaci o tom, co ho na akci zaujalo. Takový příspěvek pak samozřejmě zveřejníme na našem webu.
Dále vyzval ke zvýšení pohybové aktivity, třeba v bazénu nebo s trekovými hůlkami někde v lesoparku. Každý by si měl vybrat takový pohyb, jaký mu vyhovuje a v míře, která podporuje jeho zdraví. Pro nás průměrně stavěné je to okolo 7 tisíc kroků denně.
Heslem uplynulého roku bylo „Setkávejme se, pokud je ještě s kým“ a každý si v duchu vyhodnoťme, jak jsme ho naplnili. Pro následující rok by pro nás bylo užitečné vzít si k srdci zvolání „Kdo se hýbe, nemá čas stárnout“.
Po těchto vystoupeních jsme si společně připili na krásné a pohodové vánoční svátky. Setkání pokračovalo přátelským posezením. Účastníci se cca po 16 hodině postupně rozešli.

Fotografie z přátelského posezení přikládám.

Zaznamenal Ing. Karel Vítek, předseda Sdružení

Text Provolání k seniorům zde.