Osobnost čs. letectví za rok 2021


Dne 25.května 2022 proběhlo v budově Parlamentu České republiky slavnostní předávání ocenění "Osobnost čs. letectví a kosmonautiky". Ocenění uděluje podvýbor hospodářského výboru pro letectví a kosmický program.
Mezi oceněnými byl i dlouholetý příslušník vojenské hydrometeorologické služby RNDr. Jacek Kerum. Ocenění získal za celoživotní činnost ve vojenské a civilní meteorologii, v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd české republiky a za předsednictví ve sportovní komisi Aeroklubu ČR.
Je dobře, že se komise pro udělování Ocenění "Osobnost čs. letectví a kosmonautiky" rozhodla touto cestou ocenit i přínos letecké meteorologie k zabezpečení leteckého provozu.
Je známo, že bez respektování fyzikálních dějů v atmosféře by bylo létání riskantní. V tomto případě není rozhodující, kdo toto ocenění získal, důležité je, že tímto aktem byl doceněn význam letecké meteorologické služby pro letecký provoz.
Ocenění získal člověk, který spojil profesi meteorologa se sportovním létáním a tím mohl své vlastní zkušenosti předávat jako pedagog a školitel v rámci seminářů a školení v různých leteckých školách, organizacích, firmách nebo studentům v Ústavu letecké dopravy, či na besedách pro veřejnost v rámci akcí jako např. "Science Café - Věda jako dobrodružství" či besedy pro různé organizace a školy.

Srdečně gratujujeme!