SDRUŽENÍ PŘÁTEL VOJENSKÉ ZEMĚPISNÉ SLUŽBY, Z.S.
Schůze výboru konané dne 5. prosince 2015
Účast:
Předseda:
Ing. Bohuslav HALTMAR

Členové výboru:
Ing. František BABÁK, Ing. Oldřich BĚTÍK, Ing. Karel TŮMA, Ing. Karel VESELÝ, Ing. Karel VÍTEK,

Revizor:
Ing. Jiří MÜLLER

Tajemník:
Ing. Eduard VAŘEJKA


Body jednání:
  1. Volba místopředsedů.
Jednohlasně byli zvoleni jako místopředsedové
Ing. František BABÁK pro oblast METEO
Ing. Karel VÍTEK pro oblast GEO
  1. Rozdělení kompetencí dalších členů výboru:
Ing. Oldřich BĚTÍK – matrika
Ing. Karel TŮMA – webové stránky
Ing. Karel VESELÝ - evidence, organizace
  1. Projednání kompetencí, popisů činnosti účastníků a spolupráce jednotlivých členů výboru, předsedy a tajemníka Sdružení

  2. Úkoly v roce 2016.
Viz plán na rok 2016