Rámcový program činnosti

Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby na rok 2018

Program bude průběžně doplňován a čtvrtletními plány upřesňován.


Název -činnosti

Termín

Místo

Účast osob

Délka činnosti

Osoba odpovědná za provedení

Osoba odpovědná za organizační zajištění.

Poznámka

Současnost a perspektiva geografického zabezpečení“ rukopis pro A-report

Leden

Dobruška

Praha

2

1. – 20. 1. 2018

Ředitel VGHMÚř

Ing. Karel Vítek

Ing. Bohuslav Haltmar

Článek do měsíčníku

A-report

Účast na tvorbě pietního místa

gen. Josefa Churavého ve VGHMÚř.


PrůběžněDobruška

2

1. 1. – 30.6. 2018

Ing. Karel Vítek


Ing. Bohuslav Haltmar

Ing. Karel Vítek


Účast dle Dohody o spolupráci s  VGHMÚř

na rok 2018

Publikování životních výročí členů Sdružení a významných osobností služby

průběžně

Webové

stránky

2

Rok 2018

Tajemník Sdružení, zpracovatelé

Matrikář Sdružení

Ing. Karel Tůma

Spolupráce s redakcí Geografického obzoru

Uctění památky obětí 2. odboje na pietním místě v objektu Rooseveltova 23, Pha 6.

Setkání s rodinou gen. Churavého.

listopad

Praha


8 Sdružení

4 GeoSl


Ing. Bohuslav Haltmar

Zástupce GeoSl

Ing. Bohuslav Haltmar

Zástupce GeoSl

Čl. Sdružení, přísl. GeoSl

Zástupci rodiny

Gen. Churavého

Uctění památky Dne válečných veteránů v Dobrušce

listopad

Dobruška


2 Sdružení

4 GeoSl

11. 11.

2018

Ing. Karel Vítek


Ing. Karel Vítek

Zástupce VGHMÚř

Součinnost se starostou Dobrušky

Tvorba galerie významných příslušníků vojenské zeměpisné a hydrometeorologické služby ( pub. na stránkách webu Sdružení)

průběžně


www.

vojzesl cz
Ing. Bohuslav Haltmar

Ing. Karel Vítek

Ing. KarelTůma

Zpracovatelé,

Archivy AČR

(překlad do AJ)

Součinnost na tvorbě Výstavy „Historie vojenského mapování a snímkování na území Čech a Moravy“

květen

Dobruška

2 členové Sdružení

9. – 30. 5. 2018

Ing. Karel Vítek Ing.

Ing. Egon Schubert,


Součinnost se starostou Dobrušky, Ř VGHMÚř, N GeoSl AČR

Členské schůze poboček Sdružení

duben

prosinec

Praha, Dobruška

členové


Ing. Bohuslav Haltmar

Ing. František Babák


Ing. Karel Vítek

Ing. B. Haltmar

Ing. M. Rybanský

Členové Sdružení + přátelé


Přednáška „Počátky automatizované tvorby vojenských map“

14.6. (20.9.)

VGHMÚř vel.příprava

Přísl. VGHMÚř

2 hodiny

Ing. Jiří Müller

Ing. Karel Vítek

Součinnost: Ing. Igor Šimon

Digitalizace a vytváření databáze historických dokumentů a fotografií uložených u VGHMÚř

2018

Dobruška VGHMÚř

6 Sdružení

celoročně

Ing. Igor Šimon

Realizace

Dobrovolný, Pago, Šimon, Vítek

Součinnost s velením VGHMÚř-

Příprava plánu činnosti na rok 2019

listopad - prosinec

Praha, Dobruška

výbor

Do 20. 12.

Ing. Bohuslav Haltmar

Ing. Karel Vítek

Členové výboru

Velení Geosl.AČR

Ř VGHMÚř

Setkání příslušníků, důchodců a přátel Voj. hydrometeorologické služby

březen, září

Praha DAP

40

1 den

Ing. František Babák


Ing. Miloslav Flajšman

Bc. Iveta Svobodová


Předvánoční setkání členů a přátel Sdružení s  N GeoSl AČR a Ř VGHMÚř

prosinec

Praha

Dobruška

Členové + pozvaní


Ing. Bohuslav Haltmar

Ing. Karel VítekNáčelník Geosl AČR

Ř VGHMÚř

Příprava výstavy „Zajímavá místa České republiky a Východočeského regionu“ se ZÚ Praha a zajištění spolupráce s VGHMÚř

duben

Malý sál

Kult. centra

KINO 70

Členové Sdružení

14 dnů


Ing. Karel Vítek

Mgr. Barbora Jeřábková

Součinnost se ZÚ Praha, MěÚř Dobruška,

VGHMÚř, ZŠ Dobrušky

Spoluúčast na oslavách 100. výročí geografické služby AČR ve VGHMÚř a v Dobrušce

  • dne otevřených dveří

  • odborný seminář

  • otevření expozice vojenského

  • zeměměřictví v Městském muzeu

květen

Dobruška

Členové Sdružení

23. – 24. 5. 2018

Ing. Bohuslav Haltmar Ing. Karel Vykoukal.

Ing. Karel Vítek

Ř VGHMÚř

Součinnost se starostou Dobrušky, Ř VGHMÚř, N GeoSl AČR a

Jednání o spolupráci mezi Sdružením

a Svazem vojáků z povolání při VGHMÚř

březen

VGHMÚř

2 členové Sdružení


Ing. Karel Vítek

Ing. Bohuslav Haltmar Ing. Michal Král

Jednání o spolupráci

Jednání s náčelníkem Geografické služby AČR a ředitelem VGHMÚř

1 x za Q

Praha

Dobruška

2 členové Sdružení

á 1 hodina

Ing. Bohuslav Haltmar

Ing. Karel Vítek

N GeoSl AČR

Ř VGHMÚř

projednání plnění plánu a spolupráce

Revize členské základny,

kontrola evidence

únor

Praha

4 členové Sdružení

Průb.

Ing. Karel Veselý

Ing. Oldřich Bětík


Ing. Bohuslav Haltmar

Ing. Jiří Müller

Provoz internetových stránek www.vojzesl.cz

průběžně

Praha

4 členové Sdružení


Ing. Karel Tůma

Ing. František Babák

Jiří Kotršál

Ing. Miroslav Flajšman

S Klubem vojenské povětrnostní služby

Organizace tenisového turnaje o pohár náčelníka geografické služby

Senior GEO CUP 2018“

duben

Horní Počernice

Přihlášené osoby

1 den

Ing. Karel Vítek

Ing. Ladislav Kebísek

Ing. Karel Tůma

Jiří Trávníček TK Sokol Horní Počernice

Tématický zájezd na bojiště 1.sv. války

(bitvy na řece Piavě, horské pevnosti v Trentu-prohlídka+pieta čs. legionářům, návštěva muzea v bývalé protiletecké voj. základně NATO v Tuono, Benátky prohlídka,koncentračního tábora Mathausenduben - květen


Individ. přeprava mikrobusem


Max. 8 členů Sdružení


4 dny


Ing. Bohuslav Haltmar


Ing. Bohuslav Haltmar


Odborný výklad o hydrometeorologické situaci v době bitev na Piavě a topografické analýzy pro umístění pevností


leden

Dobruška Praha

1 člen Sdružení


Ředitel VGHMÚř

Ing. Karel Vítek

Šéfredaktor A-report

Ing. Bohuslav Haltmar

Článek ke 100. výročí geografické služby


3