Rámcový program činnosti
Sdružení přátel vojenské zeměpisné služby na rok 2019
Program bude průběžně doplňován a čtvrtletními plány upřesňován.

Název -činnosti

Termín

Místo

Účast osob
Délka činnosti
Osoba odpovědná za provedení
Osoba odpovědná za organizační zajištění.

Poznámka

Revize členské základny,

kontrola evidence a účetnictví

únor

Praha
2 členové Sdružení
do 4.3.2019
Karel Veselý
Oldřich Bětík

Jiří Müller

Zpráva

Revize a posouzení osobních seznamů, kontaktů a sdílených informací dle GDPR
březen
Praha

do 30. 30. 2019
Karel Veselý
Oldřich Bětík

Uvedení do souladu s GDPR

Uzavření dohody o spolupráci mezi Sdružením
a Svazem vojáků z povolání při VGHMÚř
březen
Dobruška
2 Sdružení
1 Svaz


Karel Vítek
Karel Vítek

Členské schůze poboček
duben

Dobruška Praha
Brno
Členové
poboček

Karel Vítek
B. Haltmar
M. Rybanský
Bohuslav Haltmar
František Babák

Členové Sdružení + přátelé

Revize a úprava www stránek Sdružení
květen
Praha

do 30.6.
Karel Tůma
Jiří Kotršál
Karel Veselý

Výroční členská schůze Sdružení

listopad
Praha

Všichni členové

Karel Vítek
B. Haltmar
M. Rybanský
Bohuslav Haltmar

Korespondenční. Volby předsedy, výboru a orgánů Sdružení

Současné a perspektivní úkoly VGHMÚř“ Spoluúčast na tvorbě článku


duben

Dobruška

Praha
2

Ředitel VGHMÚř
Ing. Karel Vítek
Bohuslav Haltmar

měsíčník

A-report
Tenisový turnaj o pohár náčelníka geografické služby AČR „Senior GEO CUP 2019
30. 5. 2019

Dobruška VGHMÚř

Přihlášení hráči
1 den
Ing. Karel Vítek
Ing. Karel Tůma
. Karel Vítek

Součinnost

Ředitel VGHMÚř

Setkání příslušníků vojenské hydrometeorologické služby , důchodců a přátel

25. března
.září

Praha DAPSvobodová Iveta
Miroslav Flajšman
František Babák

Pietní akt - připomenutí 77 let popravy
gen. Josefa Churavého (30. 6. 1942).

28. červen
2019
VGHMÚř Dobruška

27.6.2019

Ředitel VGHMÚř
Ing. Karel Vítek

Bohuslav Haltmar

Účast dle Dohody o spolupráci s  VGHMÚř
na rok 2019
Pietní akt a setkání s rodinou gen. Churavého při příležitosti 125. výročí narození gen. Josefa Churavého (27. 10. 1894)
27.října 2019
Praha 6
Rooseveltova 23,

8 Sdružení
4 GeoSl

Bohuslav Haltmar
Zástupce GeoSl
Bohuslav Haltmar
Zástupce GeoSl
Čl. Sdružení, přísl. GeoSl
členové rodiny
gen. Churavého
Příprava a instalace výstavy „Historie vojenského mapování a snímkování na území Čech a Moravy
říjen
Trutnov
2 členové Sdružení
24. 10.2019 31. 12. 2019
Karel Vítek Ing
Egon Schubert
Günter Fiedler
Součinnost s vedoucím muzea města Trutnov
Spoluúčast na Dnu válečných veteránů v Dobrušce
listopad
Dobruška

2 Sdružení
4 GeoSl
11. 11.
2019
Karel Vítek

Karel Vítek
Součinnost s ředitelem VGHMÚř a se starostou Dobrušky
Předvánoční setkání členů a přátel Sdružení s  N GeoSl AČR a Ř VGHMÚř
prosinec
Praha
Dobruška
Členové + pozvaní

Bohuslav Haltmar
Karel Vítek


Náčelník VGS AČR
Ředitel VGHMÚř
Tvorba galerie příslušníků vojenské zeměpisné a hydrometeorologické služby ( průb. na webu Sdružení)
průběžně

www.
vojzesl czIng. Bohuslav Haltmar
Ing. Karel Vítek
Ing. Karel Tůma
Zpracovatelé,
Archivy AČR
(překlad do AJ)
Příprava plánu činnosti na rok 2020
listopad - prosinec
Praha, Dobruška
výbor
Do 20. 12.
Bohuslav Haltmar Karel Vítek
Členové výboru
Náčelník Geosl.AČR a
ředitel VGHMÚř
Organizace tenisového turnaje o pohár náčelníka geografické služby
Senior GEO CUP 2018“
30. května 2019
VGHMÚř Dobruška
Přihlášené osoby
1 den
Karel Vítek
Bohuslav Haltmar Ing. Karel Tůma
Miroslav Podroužek
Digitalizace a vytváření databáze historických dokumentů a fotografií uložených u VGHMÚř
průběžně
Dobruška VGHMÚř
6 členů
celoročně
Igor Šimon
Realizace
A. Dobrovolný,
D. Pago,
K. Vítek
Součinnost s velením VGHMÚř-
Spoluúčast na přípravě konference
ke 100. výročí vzniku VZÚ

18. října 2019
NTM Praha
Přípravný výbor
B. Haltmar
J. Drozda
J. Müller
Zd. Fiala
D. Dušátko
Ing. Bohuslav Haltmar
Ředitel VGHMÚř
N GeoSl AČR
Ing. Bohuslav Haltmar

Součinnost s Ing. Švejdou Národní technické muzeum
Společenské posezení
18. října 2019
DAP Praha

B. Haltmar
J. Drozda
Karel Veselý

B. Haltmar


Tvorba příspěvků a provoz internetových stránek Sdružení
průběžně
Praha
K. Tůma
J. Kotršál


Bohuslav Haltmar
František Babák

Jednání s náčelníkem Geografické služby AČR a ředitelem VGHMÚř
1 x za Q
Praha
Dobruška
2 členové Sdružení
á 1 hodina
Bohuslav Haltmar
Karel Vítek
N GeoSl AČR
Ř VGHMÚř
Hodnocení plnění dohody 2019 a plánu spolupráce
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


////////////////////////////////////
Přátelský (pánský) výlet na bojiště 1.sv. války v Severní Itálii (bitvy na řece Piavě, horské pevnosti v Trentu-prohlídka+pieta čs. legionářům, návštěva muzea v bývalé protiletecké voj. základně NATO v Tuono, Benátky prohlídka, koncentračního tábora Mathausen

květen

Přeprava
společným mikrobusem

Max. 8 členů - mužů Sdružení

4 dny

Ing. Bohuslav Haltmar

Ing. Bohuslav Haltmar

Odborný výklad o hydrometeorologické situaci v době bitev na Piavě a topografické analýzy pro umístění pevností

3