Okno jinam


poslední aktualizace proběhla 26.4.2018

Výstava - Paulina Skavová 26.4.2018
Konference BACHMAČ - SOKOLOVO - LUDVÍK SVOBODA 13.4.2018
Pavel Vavrys, malíř paměti národa - A-report, březen 2018 14.3.2018
Z kartografické společnosti ČR 7.3.2018
Demarkace statní hranice ČSR v terénu 26.2.2018
Viliam Vatrt na ČT24 21.2.2018
Výstava člena Sdružení akad. malíře Pavla Vavryse ve Zlíně 5.2.2018
Zeměměřič v naší knihovně 24.1.2018
Přemýšlej, než začneš kreslit 13.12.2017
Armádní mapy z Dobrušky vznikají i z fotek, slouží speciálním jednotkám 3.12.2017
VHÚ MOVIE 12.11.2017
Památce gen. Churavého 8.9.2017
Hospodářské noviny 16. 7. 17
Čeněk Kadlec: Gesto pro sudetoněmecký landsmanšaft by bylo ztrátou české paměti!
25.7.2017
Pozvánka na historickogeografickou konferenci 11.7.2017
Hospodářské noviny o Vatrtovi 15.6.2017
Naše sdružení pomáhá přírodě 11.6.2017
Radimovi Chmelíkovi uděleno ocenění ČESKÁ HLAVA 1.12.2016
Pietní akt k 122 výročí narození gen. Josefa Churavého 30.10.2016
Armádní mapy z Dobrušky 17.9.2016
Bohumír Kobliha plukovník gen. štábu 20.3.2016
Voják se lvím srdcem 18.3.2016
Geodetický a kartografický obzor ročník 62/104, 2016, číslo 2 27.2.2016
K problematice st. hranice s Polskem 10.2.2016
Mapová sbírka Historického ústavu AV 2.2.2016
Kartografická společnost ČR- Zpravodaj 3/2015 30.11.2015
Zeměměřický úřad
Pořízení leteckých senzorů pro informační systém zeměměřictví a Geoportál ČÚZK
(video)
15.10.2015
Ohlédnutí Václava Talhofera za 21. kartografickou konferencí 25.9.2015
Z kartografické společnosti ČR 2.9.2015
Koncepce rozvoje zeměměřictví na léta 2015 až 2020 :
 Ing. Karel Brázdil CSc.
22.7.2015
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru 30.6.2015

www.topograf.cz

www.gefos.cz

www.vars.cz

www.vgo.army.cz

egako.eu

www.zememeric.cz

hydrometeoservice.army.cz - fotogalerie

www.vojaciprotivalce.cz

http://www.cbs-cesko.cz