Poslední aktualizace proběhla 7.7.2024 - na stránkách : Příspěvky

Stanovy


Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby


1. Základní ustanovení

Název spolku: ”Sdružení přátel vojenské zeměpisné a povětrnostní služby, z. s.”

Sídlo spolku: Čs. odboje 676, 518 01 Dobruška

Spolek je samosprávný a dobrovolný neziskový a nepolitický svazek členů sdružující zájemce o historii, vědeckotechnický rozvoj, činnost, výsledky a propagaci Geografické služby Armády České republiky (a jejich předchůdců Vojenské zeměpisné služby, Vojenské topografické služby, Topografické služby Československé armády) a Hydrometeorologické služby Armády České republiky (a jejího předchůdce Vojenské povětrnostní služby) na území České republiky a Slovenské republiky.

Právní povaha se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Účel spolku

Účelem činnosti spolku je průzkum a shromažďování údajů a dokumentů o činnosti Geografické služby Armády České republiky a Hydrometeorologické služby Armády České republiky a jejich významných pracovníků od roku 1918 do současnosti, propagace a seznamování široké veřejnosti s novými poznatky a výsledky vědeckotechnického rozvoje.

Za tímto účelem bude spolek spolupracovat s orgány Ministerstva obrany a jeho složkami i s ostatními odbornými institucemi a zájmovými organizacemi i jednotlivci.

3. Předmět činnosti spolku ⊽⊽⊽

4. Členství ve spolku ⊽⊽⊽

5. Orgány spolku ⊽⊽⊽

6. Statutární orgán – předseda ⊽⊽⊽

7. Členská schůze ⊽⊽⊽

8. Zásady hospodaření ⊽⊽⊽

9. Závěrečná ustanovení ⊽⊽⊽