Galerie osob


poslední aktualizace proběhla 10.2.2021

PREAMBULE: TATO GALERIE JE SOUČÁSTÍ HISTORIE VOJENSKÉ ZĚMĚPISNÉ SLUŽBY A HISTORIE VOJENSKÉ POVĚTRNOSTNÍ SLUŽBY. JE VYTVÁŘENA POSTUPNĚ OD ROKU 2009. HISTORIE JSOU TVOŘENY OSOBAMI BEZ OHLEDU NA JEJICH ZÁSLUHY ČI POSTAVENÍ. JEDINÝM KRITERIEM PREZENTACE JE PŘÍSLUŠNOST K UVEDENÝM VOJENSKÝM SLUŽBÁM ČESKOSLOVENSKÉ, ČESKÉ NEBO SLOVENSKÉ ARMÁDY. ( více )Baďura Anton Hrdlička Jiří Marek Jozef Slanina Jaromír
Baláš Oldřich Hrnčíř Karel Marek Zdeněk Spurný Josef
Basl Antonín Huk Jiří Martinák Vladimír Srnka Erhart
Barchánek Ladislav Husman Richard Miklošík Anton Strachota Jan
Belica Jozef Churavý Josef Miklošík František Studnička Vladimír
Benedikt Josef Intribus Róbert Moravec Dalibor Srubjan Antonín
Beneš Ladislav Jakubec Jaroslav Moravec Vojtěch Sýkora Josef
Bětík Oldřich Janhuba Karel Motyčka Vladimír Šádek Jaroslav
Bílek Jaroslav Janda Miloslav Mračík Jiří Šilhan Vladimír
Blahák Vlastimil Jedlička Josef Mráz Jiří Šilhavý Vladimír
Blažek František Jiras Michael Müller Jiří Šimon Igor
Bohdan František Jílek Zdeněk Musil Ladislav Šimonová Marta
Bouška Jiří Kadlec Čeněk Nagy František Širůček Zdeněk
Böhm Josef Kamarád Stanislav Nevosád Zdeněk Škvrna Bohuslav
Brázdil Karel Karas Zdeněk Nimráček Ladislav Špera Vlastimil
Brynda Jaromír Karniš Jozef Nový Oldřich Šrůta Ferdinand
Březina Jaroslav Kánský Jiří Okál Jozef Šrůta Jiří
Burša Milan Kárník Miroslav Oliva Vladislav Štekl Josef
Cuc Petr Kebísek Ladislav Ondrůj František Štěpánek Miloslav
Čapek František Kilberger Miloslav Pago Dimitrij Šváb Karel
Čapek Vlastimil Kilbergerová Jana Palčej Vasil Talhofer Václav
Čejka Václav Klečka Kamil Panenka Ivan Táborský Zdeněk
Čelikovský Kamil Klíma Jan Panoš Vladimír Tejmar Lumír
Čermák Jiří Knopp Jiří Pašek Oldřich Tesař Ferdinand
Čermín Karel Kobliha Bohumír Patera Alois Tóth Rudolf
Černík Jiří Koblížek Jaroslav Pavelka Jaroslav Trojka Jiří
Červený Jaroslav Kočenda Antonín Pavlica Věnek Tůma Karel
Čihák Vladimír Koloušek František Pálek Jaroslav Urban Jan
Čtvrtečka Jaroslav Kontra Pavol Pechala František Vahala Vladimír
Dobrovolný Antonín Kosař Karel Pergl František Vaněk Marek
Doležal Luboš Košek Vladislav Peša Gustav Vatrt Viliam
Domený Eduard Košťál Josef Pilát Bedřich Vaverka Jan
Dušátko Drahomír Kotva Jan Pisár Martin Vávra Jiří
Dvořák Jaroslav Kousal Jiří Podolský Jaroslav Večeřa Miroslav
Falta Josef Koval Tomáš Pokorný Ladislav Veselý Erazim
Fiala Zdeněk Kozák Anton Polák Jiří Veselý Karel
Fiedler Jaroslav Kozub Ján Popelář Jaroslav Vipler Bohdan
Filip Rudolf Kraus Erich Puškár Ján Víšek Jiří
Filipovský Bohuslav Krásný Otokar Rada Václav Vítek Karel
Fixel Jan Krejčí Jaroslav Rada Zdeněk Vlastník Josef
Hájek Pavel Kříž Jan Raděj Karel Vondra Dalibor
Haltmar Bohuslav Kubásek Karel Raush Karel Vrábel Ervín
Haltmar Lubomír Kučera Antonín Roll Vladimír Vyklický Vladimír
Hauser Julius Kučera František Roztočil Jaroslav Vykutil Josef
Havlín Karel Kukorelli Ľudovít Růžička Genaděj Zítek Josef
Hlaváček Mojmír Kvasnička Stanislav Rybár Mikuláš Zmeškal Vladimír
Hlídek Alois Lakota Emil Rybanský Marian Zrzavý Vladimír
Hlupík Otto Langenberger Stanislav Rybenský Vlastimil Žáček Jaroslav
Hodan Lubomír Lauermann Lubomír Sedláček Jan
Horký Milan Leiner Jan Skalička Miroslav
Hranička Josef Louda Oldřich Skoupý Otakar
Seznam je „klikací“

Naposledy přidané osobyJiří Mráz

Jaroslav Pálek

Bohuslav Škvrna

Zdeněk Marek

Abecední pořadí
Anton Baďura


Oldřich Baláš


Antonín Basl


Ladislav Barchánek


Jozef Belica


Josef Benedikt


Ladislav Beneš


Oldřich Bětík


Jaroslav Bílek


Vlastimil Blahák


František Blažek


František Bohdan


Jiří Bouška


Josef Böhm


Karel Brázdil


Jaromír Brynda


Jaroslav Březina


Milan Burša


Petr Cuc


František Čapek


Vlastimil Čapek


Václav Čejka


Kamil Čelikovský


Jiří Čermák


Karel Čermín


Jiří Černík


Jaroslav Červený


Vladimír Čihák


Jaroslav Čtvrtečka


Antonín Dobrovolný


Luboš Doležal


Eduard Domený


Drahomír Dušátko


Jaroslav Dvořák


Josef Falta


Zdeněk Fiala


Jaroslav Fiedler


Rudolf Filip


Bohuslav Filipovský


Jan Fixel


Pavel Hájek


Bohuslav Haltmar


Lubomír Haltmar


Julius Hauser


Karel Havlín


Mojmír Hlaváček


Alois Hlídek


Otto Hlupík


Lubomír Hodan


Milan Horký


Josef Hranička


Jiří Hrdlička


Karel Hrnčíř


Jiří Huk


Richard Husman


Josef Churavý


Róbert Intribus


Jaroslav Jakubec


Karel Janhuba


Miloslav Janda


Josef Jedlička


Michael Jiras


Zdeněk Jílek


Čeněk Kadlec


Stanislav Kamarád


Zdeněk Karas


Jozef Karniš


Jiří Kánský


Miroslav Kárník


Ladislav Kebísek


Miloslav Kilberger


Jana Kilbergerová


Kamil Klečka


Jan Klíma


Jiří Knopp


Bohumír Kobliha


Jaroslav Koblížek


Antonín Kočenda


František Koloušek


Pavol Kontra


Karel Kosař


Vladislav Košek


Josef Košťál


Jan Kotva


Jiří Kousal


Tomáš Koval


Anton Kozák


Ján Kozub


Erich Kraus


Otokar Krásný


Jaroslav Krejčí


Jan Kříž


Karel Kubásek


Antonín Kučera


František Kučera


Ľudovít Kukorelli


Stanislav Kvasnička


Emil Lakota


Stanislav Langenberger


Lubomír Lauermann


Jan Leiner


Oldřich Louda


Jozef Marek


Zdeněk Marek


Vladimír Martinák


Anton Miklošík


František Miklošík


Dalibor Moravec


Vojtěch Moravec


Vladimír Motyčka


Jiří Mračík


Jiří Mráz


Jiří Müller


Ladislav Musil


František Nagy


Zdeněk Nevosád


Ladislav Nimráček


Oldřich Nový


Jozef Okál


Vladislav Oliva


František Ondrůj


Dimitrij Pago


Vasil Palčej


Ivan Panenka


Vladimír Panoš


Oldřich Pašek


Alois Patera


Jaroslav Pavelka


Věnek Pavlica


Jaroslav Pálek


František Pechala


František Pergl


Gustav Peša


Bedřich Pilát


Martin Pisár


Jaroslav Podolský


Ladislav Pokorný


Jiří Polák


Jaroslav Popelář


Ján Puškár


Václav Rada


Zdeněk Rada


Karel Raděj


Karel Raush


Vladimír Roll


Jaroslav Roztočil


Genaděj Růžička


Mikuláš Rybár


Marian Rybanský


Vlastimil Rybenský


Jan Sedláček


Miroslav Skalička


Otakar Skoupý


Jaromír Slanina


Josef Spurný


Erhart Srnka


Jan Strachota


Vladimír Studnička


Antonín Srubjan


Josef Sýkora


Jaroslav Šádek


Vladimír Šilhan


Vladimír Šilhavý


Igor Šimon


Marta Šimonová


Zdeněk Širůček


Bohuslav Škvrna


Vlastimil Špera


Ferdinand Šrůta


Jiří Šrůta


Josef Štekl


Miloslav Štěpánek


Karel Šváb


Václav Talhofer


Zdeněk Táborský


Lumír Tejmar


Ferdinand Tesař


Rudolf Tóth


Jiří Trojka


Karel Tůma


Jan Urban


Vladimír Vahala


Marek Vaněk


Viliam Vatrt


Jan Vaverka


Jiří Vávra


Miroslav Večeřa


Erazim Veselý


Karel Veselý


Bohdan Vipler


Jiří Víšek


Karel Vítek


Josef Vlastník


Dalibor Vondra


Ervín Vrábel


Vladimír Vyklický


Josef Vykutil


Josef Zítek


Vladimír Zmeškal


Vladimír Zrzavý


Jaroslav Žáček
     

Galerie osob aktuálně obsahuje 201 životopisů.