Galerie osob


poslední aktualizace proběhla 25.10.2022

PREAMBULE: TATO GALERIE JE SOUČÁSTÍ HISTORIE VOJENSKÉ ZĚMĚPISNÉ SLUŽBY A HISTORIE VOJENSKÉ POVĚTRNOSTNÍ SLUŽBY. JE VYTVÁŘENA POSTUPNĚ OD ROKU 2009. HISTORIE JSOU TVOŘENY OSOBAMI BEZ OHLEDU NA JEJICH ZÁSLUHY ČI POSTAVENÍ. JEDINÝM KRITERIEM PREZENTACE JE PŘÍSLUŠNOST K UVEDENÝM VOJENSKÝM SLUŽBÁM ČESKOSLOVENSKÉ, ČESKÉ NEBO SLOVENSKÉ ARMÁDY. ( více )Baďura Anton Hranička Josef Lauermann Lubomír Sedláček Jan
Baláš Oldřich Hrdlička Jiří Leiner Jan Skalička Miroslav
Basl Antonín Hrnčíř Karel Louda Oldřich Skoupý Otakar
Barchánek Ladislav Huk Jiří Marek Jozef Slanina Jaromír
Belica Jozef Husman Richard Marek Zdeněk Spurný Josef
Benedikt Josef Churavý Josef Martinák Vladimír Srnka Erhart
Beneš Ladislav Intribus Róbert Miklošík Anton Strachota Jan
Bětík Oldřich Jakubec Jaroslav Miklošík František Studnička Vladimír
Bílek Jaroslav Janhuba Karel Moravec Dalibor Srubjan Antonín
Blahák Vlastimil Janda Miloslav Moravec Vojtěch Sýkora Josef
Blažek František Jedlička Josef Motyčka Vladimír Šádek Jaroslav
Bohdan František Jiras Michael Mračík Jiří Šilhan Vladimír
Bouška Jiří Jílek Zdeněk Mráz Jiří Šilhavý Vladimír
Böhm Josef Kadlec Čeněk Zdeněk Mrkvica Šimon Igor
Brázdil Karel Kakos Vilibald Müller Jiří Šimonová Marta
Brynda Jaromír Kamarád Stanislav Musil Ladislav Širůček Zdeněk
Březina Jaroslav Karas Zdeněk Nagy František Škvrna Bohuslav
Burša Milan Karniš Jozef Nevosád Zdeněk Špera Vlastimil
Cuc Petr Kánský Jiří Nimráček Ladislav Šrůta Ferdinand
Čapek František Kárník Miroslav Nový Oldřich Šrůta Jiří
Čapek Vlastimil Kebísek Ladislav Okál Jozef Štekl Josef
Čejka Václav Kerum Jacek Oliva Vladislav Štěpánek Miloslav
Čelikovský Kamil Kilberger Miloslav Ondrůj František Šváb Karel
Čermák Jiří Kilbergerová Jana Pago Dimitrij Talhofer Václav
Čermín Karel Klečka Kamil Palčej Vasil Táborský Zdeněk
Černík Jiří Klíma Jan Panenka Ivan Tejmar Lumír
Červený Jaroslav Knopp Jiří Panoš Vladimír Tesař Ferdinand
Čihák Vladimír Kobliha Bohumír Pašek Oldřich Tóth Rudolf
Čtvrtečka Jaroslav Koblížek Jaroslav Patera Alois Trojka Jiří
Dobrovolný Antonín Kočenda Antonín Pavelka Jaroslav Tůma Karel
Doležal Luboš Koloušek František Pavlica Věnek Urban Jan
Domený Eduard Konrád Antonín Pálek Jaroslav Vahala Vladimír
Dušátko Drahomír Kontra Pavol Pechala František Vaněk Marek
Dvořák Jaroslav Kosař Karel Pergl František Vatrt Viliam
Falta Josef Košek Vladislav Peša Gustav Vaverka Jan
Fartel Karol Košťál Josef Pilát Bedřich Váchal Petr
Fiala Zdeněk Kotva Jan Pisár Martin Vávra Jiří
Fiedler Jaroslav Kousal Jiří Podolský Jaroslav Večeřa Miroslav
Filip Rudolf Koval Tomáš Pokorný Ladislav Veselý Erazim
Filipovský Bohuslav Kozák Anton Polák Jiří Veselý Karel
Fišák Jaroslav Kozub Ján Popelář Jaroslav Vipler Bohdan
Fixel Jan Kraus Erich Pospíšil Oldřich Víšek Jiří
Flajšman Miroslav Kraus Karel Puškár Ján Vítek Karel
Hájek Pavel Krásný Otokar Rada Václav Vlastník Josef
Haltmar Bohuslav Krejčí Jaroslav Rada Zdeněk Vondra Dalibor
Haltmar Lubomír Krejčí Václav Raděj Karel Vrábel Ervín
Hauser Julius Kříž Jan Raush Karel Vyklický Vladimír
Havlín Karel Kubásek Karel Répal Vladimír Vykutil Josef
Hlaváček Mojmír Kučera Antonín Roll Vladimír Zítek Josef
Hlávka Karel Kučera František Roztočil Jaroslav Zmeškal Vladimír
Hlídek Alois Kukorelli Ľudovít Růžička Genaděj Zrzavý Vladimír
Hlupík Otto Kvasnička Stanislav Rybár Mikuláš Žáček Jaroslav
Hodan Lubomír Lakota Emil Rybanský Marian
Horký Milan Langenberger Stanislav Rybenský Vlastimil
Seznam je „klikací“

Naposledy přidané osobyPetr Váchal

Mrkvica Zdeněk

Jaroslav Fišák

Jacek Kerum

Abecední pořadí
Anton Baďura


Oldřich Baláš


Antonín Basl


Ladislav Barchánek


Jozef Belica


Josef Benedikt


Ladislav Beneš


Oldřich Bětík


Jaroslav Bílek


Vlastimil Blahák


František Blažek


František Bohdan


Jiří Bouška


Josef Böhm


Karel Brázdil


Jaromír Brynda


Jaroslav Březina


Milan Burša


Petr Cuc


František Čapek


Vlastimil Čapek


Václav Čejka


Kamil Čelikovský


Jiří Čermák


Karel Čermín


Jiří Černík


Jaroslav Červený


Vladimír Čihák


Jaroslav Čtvrtečka


Antonín Dobrovolný


Luboš Doležal


Eduard Domený


Drahomír Dušátko


Jaroslav Dvořák


Josef Falta


Karol Fartel


Zdeněk Fiala


Jaroslav Fiedler


Rudolf Filip


Bohuslav Filipovský


Jaroslav Fišák


Jan Fixel


Miroslav Flajšman


Pavel Hájek


Bohuslav Haltmar


Lubomír Haltmar


Julius Hauser


Karel Havlín


Mojmír Hlaváček


Karel Hlávka


Alois Hlídek


Otto Hlupík


Lubomír Hodan


Milan Horký


Josef Hranička


Jiří Hrdlička


Karel Hrnčíř


Jiří Huk


Richard Husman


Josef Churavý


Róbert Intribus


Jaroslav Jakubec


Karel Janhuba


Miloslav Janda


Josef Jedlička


Michael Jiras


Zdeněk Jílek


Čeněk Kadlec


Vilibald Kakos


Stanislav Kamarád


Zdeněk Karas


Jozef Karniš


Jiří Kánský


Miroslav Kárník


Ladislav Kebísek


Jacek Kerum


Miloslav Kilberger


Jana Kilbergerová


Kamil Klečka


Jan Klíma


Jiří Knopp


Bohumír Kobliha


Jaroslav Koblížek


Antonín Kočenda


František Koloušek


Antonín Konrád


Pavol Kontra


Karel Kosař


Vladislav Košek


Josef Košťál


Jan Kotva


Jiří Kousal


Tomáš Koval


Anton Kozák


Ján Kozub


Erich Kraus


Karel Kraus


Otokar Krásný


Jaroslav Krejčí


Václav Krejčí


Jan Kříž


Karel Kubásek


Antonín Kučera


František Kučera


Ľudovít Kukorelli


Stanislav Kvasnička


Emil Lakota


Stanislav Langenberger


Lubomír Lauermann


Jan Leiner


Oldřich Louda


Jozef Marek


Zdeněk Marek


Vladimír Martinák


Anton Miklošík


František Miklošík


Dalibor Moravec


Vojtěch Moravec


Vladimír Motyčka


Jiří Mračík


Jiří Mráz


Mrkvica Zdeněk


Jiří Müller


Ladislav Musil


František Nagy


Zdeněk Nevosád


Ladislav Nimráček


Oldřich Nový


Jozef Okál


Vladislav Oliva


František Ondrůj


Dimitrij Pago


Vasil Palčej


Ivan Panenka


Vladimír Panoš


Oldřich Pašek


Alois Patera


Jaroslav Pavelka


Věnek Pavlica


Jaroslav Pálek


František Pechala


František Pergl


Gustav Peša


Bedřich Pilát


Martin Pisár


Jaroslav Podolský


Ladislav Pokorný


Jiří Polák


Jaroslav Popelář


Oldřich Pospíšil


Ján Puškár


Václav Rada


Zdeněk Rada


Karel Raděj


Karel Raush


Vladimír Répal


Vladimír Roll


Jaroslav Roztočil


Genaděj Růžička


Mikuláš Rybár


Marian Rybanský


Vlastimil Rybenský


Jan Sedláček


Miroslav Skalička


Otakar Skoupý


Jaromír Slanina


Josef Spurný


Erhart Srnka


Jan Strachota


Vladimír Studnička


Antonín Srubjan


Josef Sýkora


Jaroslav Šádek


Vladimír Šilhan


Vladimír Šilhavý


Igor Šimon


Marta Šimonová


Zdeněk Širůček


Bohuslav Škvrna


Vlastimil Špera


Ferdinand Šrůta


Jiří Šrůta


Josef Štekl


Miloslav Štěpánek


Karel Šváb


Václav Talhofer


Zdeněk Táborský


Lumír Tejmar


Ferdinand Tesař


Rudolf Tóth


Jiří Trojka


Karel Tůma


Jan Urban


Vladimír Vahala


Marek Vaněk


Viliam Vatrt


Jan Vaverka


Petr Váchal


Jiří Vávra


Miroslav Večeřa


Erazim Veselý


Karel Veselý


Bohdan Vipler


Jiří Víšek


Karel Vítek


Josef Vlastník


Dalibor Vondra


Ervín Vrábel


Vladimír Vyklický


Josef Vykutil


Josef Zítek


Vladimír Zmeškal


Vladimír Zrzavý


Jaroslav Žáček
   

Galerie osob aktuálně obsahuje 214 životopisů.