Úhrady členských příspěvků a darů 2020 (k 30.12.2020)