Úhrady členských příspěvků a darů 2020 (k 30.9.2020)