Úhrady členských příspěvků a darů 2020 (k 31.7.2020)