Úhrady členských příspěvků a darů 2020 (k 1.5.2020)