Úhrady členských příspěvků a darů 2020 (k 31.1.2021)