Úhrady členských příspěvků a darů 2021 (k 31.3.2021)